Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een onlangs verleende beschikking in relatie tot de zaak Babel is vastgesteld dat Roberto Pellicano, de Italiaanse hoofdofficier van Justitie in Cremona, als getuige gehoord wordt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rome.

pellicanoHoewel het vonnis in de zaak Babel van Gerrit Schotte en zijn partner Cicely van der Dijs onherroepelijk is, heeft het gerecht bij beschikking van 28 februari 2019 het verzoek toegewezen om Pellicano als getuige te horen. Dit getuigenverhoor zou eerst op 6 juni van dit jaar plaatsvinden, maar Pellicano wilde niet via videoverbinding een verklaring afleggen. Daarom wordt hij nu verhoord op locatie in Rome. Wanneer dit verhoor precies zal plaatsvinden is niet bekend. In de beschikking staat dat de zaak ambtshalve naar de parkeerrol wordt verwezen van 6 maart 2020.
Schotte wil met het verhoor ‘bewijzen’ dat (leden van) het Openbaar Ministerie Curaçao niet naar waarheid hebben geverbaliseerd, alsmede ‘dat een vooraanstaand lid van het Openbaar Ministerie (OM) destijds een ambtsedig proces-verbaal in strijd met de waarheid heeft opgesteld, alsmede bij de rechter-commissaris niet naar waarheid heeft verklaard’. En daarom is het onderzoek Babel volgens Schotte - die veroordeeld is voor ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen - onder valse voorwendselen gestart.
Er is gekozen voor het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken omdat deze instantie volgens het ‘Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland en in handelszaken’ als centrale autoriteit is aangewezen.
Voor het verhoor hebben de partijen, te weten zowel Schotte en Van der Dijs als het Land Curaçao, vragen mogen formuleren. Deze vragen zijn ook opgenomen in de beschikking (zie kader). De vragen hebben vooral betrekking op het e-mailcontact tussen Pellicano en het OM en op het contact tussen Pellicano en toenmalig advocaat-generaal Anthon van der Schans.
Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt verzocht om de getuige te horen en de toegestuurde vragen te stellen die Pellicano ‘op basis van eigen wetenschap dient te beantwoorden, nadat eerst is vastgesteld dat hem geen verschoningsrecht toekomt’. Verschoningsrecht is het recht van een getuige om te weigeren antwoord te geven op vragen, die door een rechter aan hem of haar worden gesteld.
,,Tevens wordt verzocht dat de getuige zijn verklaring onder ede of belofte afgeeft. Van de verklaring van de getuige dient proces-verbaal te worden opgemaakt. Het proces-verbaal dient per luchtpost te worden toegezonden naar het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao”, zo staat nog in de beschikking.
Op pagina 6
Vragen zo breed mogelijk


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).