Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het was een eis van het lokale consortium, maar de financiering van de extra 200 miljoen gulden voor Hospital Nobo Otrobanda (HNO) had ook zónder hooflijnenakkoord kunnen worden geregeld.

hnoDat zei minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) gisteren in de Staten. De regering heeft het hoofdlijnenakkoord inmiddels ingetrokken na alle commotie over het daaraan verbonden landsbesluit dat door gouverneur Lucille George-Wout ter beoordeling naar de Rijksministerraad in Nederland werd gestuurd. Camelia-Römer was samen met de andere drie ministers die het akkoord hadden ondertekend in afwachting van de goedkeuring van het landsbesluit uitgenodigd voor de openbare vergadering (minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) als minister van Algemene Zaken, minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën) om duidelijkheid te scheppen over de hele gang van zaken rond de lening door een lokaal consortium van banken en pensioenfondsen.
De vier ministers hebben geen wet overtreden en geen strafbaar feit gepleegd door het akkoord te tekenen zonder de wettelijke machtiging, benadrukte Camelia-Römer die van huis uit jurist is. Dat decreten en zelfs wetten met terugwerkende kracht in werking treden, is de normaalste zaak van de wereld. De GMN-minister stelt dat in artikel 33 van de Staatsregeling is opgenomen dat het tekenen van een akkoord moet gebeuren op basis van een landsbesluit en dat meerdere ministers hun handtekening moeten zetten. ,,Maar nergens is vastgelegd dat de gouverneur een decreet eerst moet goedkeuren voordat de regering tot actie kan overgaan”, zegt Camelia-Römer. ,,In geval van urgentie kan een akkoord al worden ondertekend en treedt een decreet of wet met terugwerkende kracht in werking. Het is niets vreemds, niets ongewoons en zeker niet strafbaar.” Dat staat ook nog eens in de ‘circulaire aanwijzingen voor de regelgeving’, een handleiding die in 2011 tijdens de regering-Schotte werd opgesteld en ‘tot nu toe geldt’. Camelia-Römer: ,,Bepaalde voor de bevolking belastende omstandigheden zijn uitgesloten, maar verder kan wetgeving met terugwerkende kracht in werking treden. Het is een volstrekt normaal instrument dat op Curaçao, Aruba en Sint Maarten maar ook in Nederland regelmatig wordt gebruikt.”
Nadat het hoofdlijnenakkoord door de regering is ingetrokken zitten de lokale geldschieters nog ‘in beraad’. Camelia-Römer verzekert de Statenleden dat er geen sprake is van boetes. ,,Er wordt nog altijd naar een oplossing gezocht.” Wat de GMN-minister betreft had de hele exercitie ook zonder het akkoord kunnen worden uitgevoerd. ,,Het was eigenlijk niet noodzakelijk voor het vastleggen van de wederzijdse verplichtingen. Een schulderkenning was voldoende geweest. De wil was er bij HNO Vastgoed en Beheer om de schuld die werd overgenomen van de overheid direct vast te leggen.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).