Advocaat (ex-)bestuur dreigt Centrale Bank opnieuw met OM
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank CBCS heeft zowel het bestuur als de raad van toezicht (RvT) van spaar- en kredietcoöperatie ACU de instructie gegeven ervoor zorg te dragen om ‘op de kortst mogelijke termijn’ een algemene ledenvergadering (ALV) te organiseren.

acu,,Zodat het aantal leden in het bestuur van ACU voldoet aan de statutaire minimumeis”, aldus de adjunct-directeur Toezicht en de onderdirecteur Monetaire en Economische Zaken van de CBCS afgelopen week in een brief, die in handen is van het Antilliaans Dagblad.
,,Wellicht ten overvloede zij wederom benadrukt dat alle statutaire organen in het belang van ACU moeten (blijven) handelen door het uitoefenen van hun taken en verantwoordelijkheden.”
Ondertussen verwijst advocaat Chester Peterson van de voormalige, in juli afgezette bestuursleden van ACU de top van de Centrale Bank naar het Openbaar Ministerie (OM).
Eerder al dreigde Peterson de toezichthouder van de financiële sector het OM te zullen inschakelen en gaf hij de CBCS op 20 augustus een ultimatum van vijf dagen. Op 28 augustus reageerde de Centrale Bank. Te laat, volgens de raadsman van de (ex-)bestuursleden onder aanvoering van voorzitter Angelo Davelaar.
,,Mijn cliënten, nu uw tijdige reactie is uitgebleven, hebben mij reeds geïnstrueerd om jegens u de vervolgstappen richting het OM te ondernemen”, schrijft de advocaat. Ook dit document is in het bezit van deze krant.
De bestuurscrisis binnen de grootste lokale spaar- en kredietcoöperatie ACU, die begon met zeer kritische noten van de raad van toezicht (RvT) over het door het bestuur gevoerde (financieel) beleid in 2018, escaleert hiermee nog verder. Peterson heeft namens de aan de kant gezette bestuursleden namelijk óók een kort geding aangespannen tegen de RvT, die aangestuurd wordt door voorzitter Elsirha Isenia-Scope. Deze rechtszaak dient volgende week.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.