Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Sentro Médiko Otrobanda heeft een overeenkomst getekend met Zakitó District Cooling. Daarmee is de klantenlijst uitgebreid van organisaties tussen Rif en Piscadera die het bedrijf graag wil voorzien van een gecentraliseerd koelsysteem met diepzeewater, zoals het World Trade Center (WTC) Curaçao, Residence Piscadera, Renaissance en Hospital Nobo Otrobanda (HNO).

swacVolgens Sentro Médiko Otrobanda is het centrum hiermee goedkoper uit. Managing director van het medisch centrum, Harry Jansen, stelt: ,,Sentro Médiko Otrobanda zal medio 2020 zijn deuren openen en zal onderdak bieden aan twee huisartsenpraktijken, een prikpost van het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC), een apotheek, een trombosedienst, een verloskundige, een diëtiste en een praktijkverpleegkundige. Het koelingssysteem met diepzeewater is goedkoper en bovendien milieuvriendelijker.”
Diepzeewater is een van de meest betrouwbare, duurzame en qua kosten meest stabiele energiebronnen ter wereld is, aldus Zakitó District Cooling. ,,Dit is een potentiële nieuwe economische pijler voor Curaçao. Gebruikmaking van diepzeewatertechnologie is een logische stap in de richting van groene en meer zelfvoorzienende eilanden, onafhankelijk van buitenlandse invloeden zoals brandstof en voedselmarkten.”
Zakitó District Cooling is eigendom van en wordt geëxploiteerd door een internationaal consortium onder leiding van Ecopower International (Curaçao). Dit consortium bestaat uit de Curaçaose Wegenbouw Maatschappij (CWM), Deerns (Nederland), Civil Engineering Caribbean (Curaçao) en DEVCCO (Zweden). Het consortium draagt tevens de zorg voor de ontwikkeling en de bouw van Zakitó District Cooling, zo wordt nader uitgelegd. Voor engineeringactiviteiten werken de partijen met lokale en internationale experts met specifieke knowhow, zoals Makai Ocean Engineering (Hawaï). ,,Deze joint-venture beschikt over een gezamenlijke, uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van de ontwikkeling van grootschalige District Cooling-, Energie-, Infrastructuur- en diepzeewaterpijpleidingprojecten. Het diepzeewaterindustrieplatform werkt samen met andere lokale publieke en private partijen aan de promotie en ontwikkeling van een diepzeewaterindustrie die nieuwe economische en productieve activiteiten kan stimuleren. De nieuwe industrie kan bijdragen aan de economische groei en kan op den duur 400 tot 600 arbeidsplaatsen bieden op middelhoog en hoog niveau”, zo wordt nog uitgelegd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).