‘Documenten geven vertekend beeld’
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De vier directeuren van overheidsgerelateerde entiteiten van wie documenten zijn verspreid waarop onder andere hun vermeende salaris bekend wordt gemaakt, gaan naar alle waarschijnlijkheid aangifte doen. Dat blijkt uit een vragenronde door deze krant.

svb
De desbetreffende directeuren - Philip Martis van SVB, Paul de Geus van UTS, Franklin Sluis van BTP en Yamil Lasten van Curoil - willen in dit stadium geen commentaar leveren, maar betreuren allemaal dat privégegevens op straat zijn beland. Volgens verschillende van de directeuren stroken de verspreide documenten bovendien niet met de werkelijkheid of geven ze een vertekend beeld.
Op de verzamelloonstaat van de Belastingdienst van Martis staat vermeld dat hij jaarlijks een bedrag van 1.125.666 gulden zou opstrijken. In het geval van De Geus zou het gaan om 1.144.247 gulden; bij Sluis om 747.306 gulden; en bij Lasten om 827.704 gulden. Daar tegenover staat dat Martis op jaarbasis 517.540 gulden aan loonbelasting kwijt zou zijn; De Geus 501.356 gulden; Sluis 299.635 gulden en Lasten 338.689 gulden. Opmerkelijk is dat op de verzamelloonstaat van zowel De Geus als Lasten onder de nieuwwaarde van hun auto een bedrag van boven een miljoen wordt genoemd.
Martis laat kort tegenover deze krant weten dat hij zelf geen kennis heeft genomen van de documenten, maar er inmiddels wel over heeft gehoord. ,,Wij (de vier directeuren, red.) gaan samenzitten om ons op vervolgstappen te beraden. We gaan waarschijnlijk zelf ook aangifte doen, dus in dit stadium ga ik geen commentaar leveren. Wat ik wel wil zeggen is dat dit ongehoord is. Het gaat om privé-informatie van personen”, aldus de SVB-directeur.
Sluis geeft eveneens een korte reactie en laat weten dat de verspreide documenten op z’n zachtst gezegd uit hun context zijn gerukt. ,,En wanneer dit soort dingen uit hun verband worden gerukt, kan dat gevaarlijk zijn voor het bedrijf of de persoon in kwestie en bovendien behoorlijk wat verwarring veroorzaken.” Sloop benadrukt tot slot dat hij nimmer heeft onderhandeld over zijn salaris. ,,Toen ik werd aangesteld, kreeg ik een salaris dat was vastgesteld. Ik heb daar nooit over onderhandeld”, aldus de BTP-directeur. Hij vindt het goed dat er meer transparantie komt in de uitgaven van overheidsgerelateerde entiteiten, maar hierbij moet ook rekening worden gehouden met het recht op privacy dat iedereen geniet. ,,Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor iedereen.”
De Geus wilde desgevraagd geen commentaar leveren en liet alleen weten dat ze de situatie aan het analyseren zijn om zich op vervolgstappen te beraden. Ook Lasten was kort in zijn reactie: ,,Ik ga niet in op persoonlijke details. We gaan in ieder geval vergaderen en dan aangifte doen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).