\Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De regering is de nodige voorbereidingen aan het treffen om bezwaar aan te tekenen tegen de aanwijzing die Curaçao afgelopen vrijdag van de Rijksministerraad heeft gekregen.

rhuggenaathDat stelt premier Eugene Rhuggenaath tegenover deze krant.
De regering wacht ondertussen nog op een formele kennisgeving van de aanwijzing middels een Koninklijk Besluit. Curaçao heeft tot dertig dagen na verzending van het Koninklijk Besluit de tijd voor het aantekenen van bezwaar.
De minister-president wil niet vooruitlopen op de uitkomst van het bezwaar en wijst erop dat de Raad van State - die belast is met de advisering aan de Koninkrijksregering - een formele rol heeft, maar geeft tegelijkertijd aan dat er wel een kans is dat er iets aan de aanwijzing zoals die nu is gegeven, wordt veranderd. ,,In 2012 resulteerde het aantekenen van bezwaar ook in wijziging van de inhoud van de aanwijzing”, zo blikt Rhuggenaath terug op de periode dat het kabinet-Schotte als de eerste regering van het Land Curaçao een aanwijzing kreeg.
Het is vooralsnog onduidelijk hoe lang het duurt voor er uitsluitsel komt over het bezwaar van Curaçao, als dat eenmaal is aangetekend. ,,Maar rekening houdend met het feit dat de inhoud van de aanwijzing beperkt is, dat wij onze visie op gedetailleerde wijze hebben ingediend en dat er een Groeiakkoord is met veel substantie, hoop ik dat de Raad van State niet veel additionele informatie nodig heeft om tot een conclusie te komen”, aldus de Curaçaose premier.
De Raad van State (RvS) heeft eerder laten weten dat er meer begrip moet worden getoond voor de complexe vraagstukken waar de eilanden mee te kampen hebben. De RvS vindt dat bij het financieel toezicht die moeilijke omstandigheden wat meer zouden moeten meewegen. Extern financieel toezicht is noodzakelijk, aldus de RvS, anders lukt het niet om de overheidsfinanciën te saneren. ,,Tegelijkertijd zou dat financiële toezicht aan kwaliteit winnen als er meer zou kunnen worden gedaan dan te ‘kijken onder de streep’ of het eindbedrag klopt.” In dit kader worden verschillende problemen opgesomd die de eilanden op dit moment in de greep houden: armoede, sociaaleconomische ontwikkeling, duurzame overheidsfinanciën en het ambtenarenapparaat.
Terwijl het bezwaar in behandeling is, moet de aanwijzing zoals opgelegd door de Rijksministerraad conform het advies van het College financieel toezicht (Cft), alvast worden uitgevoerd. ,,Uiteraard ligt onze focus wel bij het realiseren van de doelen zoals gesteld in het Groeiakkoord”, aldus Rhuggenaath.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.