Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Raad van Ministers heeft zich gisteren gebogen over een conceptakkoord met Nederland. Komende week vertrekt een delegatie naar Nederland waar het conceptakkoord ook daar op ambtelijk niveau kan worden besproken. Het doel is tot een definitief akkoord te komen voor de Rijksministerraad (RMR) van 5 juli.

F00Rhuggenaath in NederlandDat laat premier Eugene Rhuggenaath (PAR) vanuit Colombia tegenover het Antilliaans Dagblad weten. De minister-president is deze keer niet van plan om zelf naar Nederland te reizen. ,,De delegatie bestaat uit experts die hebben meegewerkt aan het concept. Er zijn geen politieke bestuurders die mee gaan”, aldus Rhuggenaath.
Op de inhoud van het conceptakkoord wil de premier nog niet ingaan voor deze met Nederland is besproken en een definitief akkoord is bereikt. Wat hij wel laat weten, is dat deze gebaseerd is op het plan Groeistrategie. Verder zijn in het conceptakkoord ook aanpassingen opgenomen die reeds door de regering zijn aangekondigd en die ook zijn verwerkt in de begrotingswijziging 2019, alsook eerdere afspraken met het College financieel toezicht (Cft). ,,Wat we willen bereiken, is ondersteuning en hulp vanuit Nederland voor de uitvoering van ons programma voor herstel. De inhoud van het akkoord met Nederland zal duidelijk onderwerp van discussie zijn volgende week”, zo stelt de premier.
Bij de vorige RMR, waarbij verwacht werd dat een besluit zou worden genomen over een mogelijke aanwijzing voor Curaçao, was de Curaçaose minister-president wel aanwezig om persoonlijk de zaak van Curaçao te bepleiten. Het besluit van een eventuele aanwijzing werd toen met drie weken uitgesteld, om Curaçao en Nederland de kans te geven samen een akkoord te bereiken over de wijze van samenwerking waardoor Curaçao onder andere economisch herstel en duurzame evenwichtige begrotingen kan realiseren.

 

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.