Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Voormalig directeur van Refineria di Kòrsou (RdK) Roderick van Kwartel (54) is gisteren gearresteerd. Ook Ashley Isidora (53), de voormalige consultant van RdK, is in de boeien geslagen.

vankwartelHet tweetal is in verzekering gesteld en zal worden voorgeleid aan de rechter-commissaris die deze week de rechtmatigheid van de aanhouding en de inverzekeringstelling zal toetsen.
Van Kwartel en Isidora gelden als verdachten in het onderzoek Lacerta, dat zich richt op mogelijk corruptieve handelingen in het onderhandelingsproces voor het vinden van een strategische partner voor de raffinaderij. De arrestatie en het strafrechtelijk onderzoek zijn het gevolg van een aangifte die door de regering van Curaçao en de Raad van Commissarissen van RdK is gedaan. Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat ‘de verdenking is dat de aangehouden verdachten zich schuldig gemaakt hebben aan het vragen om een groot bedrag aan steekpenningen’. Ook verwacht het OM dat meer aanhoudingen zullen volgen.
Eerder meldde deze krant veelvuldig en uitvoerig over het onderzoeksrapport dat in opdracht van de Raad van Commissarissen (RvC) van RdK is opgesteld door het bureau Ivy - ‘Corporate Defence Investigations’ - in Amsterdam over de vermeende poging tot omkoping in het onderhandelingsproces voor een nieuwe strategische partner voor de raffinaderij. In het rapport komt vooral consultant Isidora van RdK - die samen met voormalig directeur Van Kwartel en de eveneens afgezette technisch manager en projectcoördinator van RdK onder één hoedje speelde - veelvuldig aan bod.
Het onderzoek naar corruptieve handelingen bij RdK gedurende het onderhandelingsproces heeft de naam Lacerta gekregen. De arrestaties werden gisteren verricht door opsporingsambtenaren van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) en het anticorruptieteam van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), in opdracht van het OM.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).