Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dit schooljaar zijn minder eindexamenleerlingen in een keer geslaagd in vergelijking met 2018. Vooral het voorbereidend secundair beroepsonderwijs (vsbo) scoorde slechter.

examens vsboDat blijkt uit de cijfers van het Expertisecentrum voor Toetsen & Examen (ETE).
Van de 524 havo-kandidaten zijn er 326 geslaagd (62,2 procent). Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. In het vwo deden 155 leerlingen examen en daarvan slaagden er 112 (72,9 procent), iets meer dan 1 procent minder dan in 2018.
Maar in het vsbo vielen de scores behoorlijk tegen. Het vsbo heeft drie leerwegen. Leerlingen die de praktisch basisgerichte leerweg (pbl) of de praktisch kadergerichte leerweg (pkl) volgen, stromen door naar niveau 2 of 3 van het beroepsonderwijs sbo. Wie de theoretisch kadergerichte leerweg heeft doorlopen, kan doorstromen naar niveau 4 van het sbo, of met een extra vak naar de havo. Juist het percentage geslaagden van de leerweg pbl viel tegen: dit jaar slaagden 200 van de 321 examenkandidaten, dat is 62,3 procent. Ruim 8 procent minder dan in 2018, toen 70,8 procent in één keer het diploma in de wacht sleepte. Van de 418 examenleerlingen vsbo-pkl zijn er 296 geslaagd (70,8 procent), ruim 3 procent minder dan in 2018 (74 procent). Ook bij het vsbo-tkl lag het percentage geslaagden bijna 2 procent lager dan vorig jaar. Van de 627 kandidaten zijn er 384 geslaagd, een percentage van 61,2 procent. In 2018 was dat nog 64 procent.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).