Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als de begroting van het project is goedgekeurd door het ministerie van Financiën, kan spoedig het Steunpunt Werkzoekenden gelanceerd worden. Dit steunpunt zal vooral een vangnet zijn voor personen die slachtoffer zijn van collectief ontslag of collectief werkverlies.

vangnetHet steunpunt is een samenwerking tussen de ministeries van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Algemene Zaken (AZ) en Economische Ontwikkeling (MEO), met financiële of personele steun van alle ministeries. SOAW heeft hiervoor een stichting gecontracteerd, Fundashon Portanan pa Trabou (Stichting Arbeidsparticipatie Curaçao). Dit is tijdens een persconferentie gisteren uit de doeken gedaan.
Voor het project is 1,2 tot 1,4 miljoen gulden begroot. Dit geld is deels ter vergoeding van de dienstverlening van de stichting, maar ook voor het mogelijk inzetten van externe professionals als mensen dat echt nodig hebben, zoals een psycholoog en voor een communicatieplan. Het geld moet verder opgebracht worden door de verschillende ministeries, zo heeft SOAW-minister Hensley Koeiman (MAN) aangegeven. ,,Want het is een project dat iedereen raakt en ook door alle ministeries gedragen moet worden. De ministeries kunnen geld of mankracht ter beschikking stellen. De bedoeling is dat we zoveel mogelijk gebruikmaken van kennis en kunde binnen het overheidsapparaat en dat er zo min mogelijk van buiten wordt aangetrokken. Het is overigens nog niet duidelijk hoeveel geld er uiteindelijk beschikbaar komt. Het ministerie van Financiën doet nu een haalbaarheidsonderzoek”, aldus Koeiman.
Reden dat de regering met de Stichting Arbeidsparticipatie Curaçao in zee gaat, is omdat er bij de sector Arbeid van SOAW te weinig mankracht is. De stichting heeft al ervaring opgedaan met het massale ontslag bij Insel Air.
,,Er wordt bij het project niet alleen aan arbeidsbemiddeling gedaan, maar er wordt ook sociaal-emotionele hulp geboden en naar oplossingen gezocht voor financiële problemen die na ontslag ontstaan. Er wordt zo nodig hulp ingeroepen van professionals als psychologen en schuldhulpverleners, maar ook familie is belangrijk”, aldus Lisette Bor van de stichting.
Mariela Olaria van MEO legt uit: ,,Binnen MEO is onderzoek gedaan naar de behoefte op de arbeidsmarkt, nu, maar ook in de toekomst. Het toerisme is ‘booming’ maar ook op computer-technisch gebied (IT) is menskracht nodig. We kunnen anticiperen en mensen omscholen en naar een nieuwe baan toe leiden, zelfs nog voordat een bedrijf failliet gaat of massaontslagen vallen. Ook helpt MEO mensen die een eigen bedrijf willen starten via het project Mi Negoshi.”
Bor legt nader uit dat de doelgroep vooral personen zijn boven de 18 jaar, dat er individuele begeleiding is en dat het project in principe twee jaar duurt. ,,Het is de bedoeling dat er daarna binnen het arbeidscentrum van SOAW voldoende mensen zijn die het werk kunnen voortzetten. De begroting is gebaseerd op de hulp aan 500 mensen per jaar, waarvan het doel is dat 90 procent naar werk geleid wordt”, aldus Bor.
Van Insel Air heeft de stichting alle gegevens bijgehouden en die zullen eerdaags aan de regering ter beschikking gesteld worden. Op kritische vragen van de pers garandeert zowel de minister als de stichting dat het toegekende geld straks goed verantwoord zal worden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.