Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie blijft ernaar streven om in het kader van de ‘Caribisering’ meer lokale rechters aan te trekken, zo is gisteren in verband met de presentatie van het jaarverslag nog eens benadrukt.

caribiseringIn 2018 waren er vijf rechters in opleiding bij het Hof. Twee daarvan hebben hun opleiding met succes afgerond en zijn benoemd tot lid van het Hof. Van de overige drie rechters in opleiding zijn twee in 2018 naar Nederland vertrokken voor een verdieping bij een Nederlandse rechtbank en het volgen van cursussen bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging, het opleidingsinstituut voor de Rechterlijke Macht en het Openbaar Ministerie.
Intern heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verder gewerkt aan de digitalisering en het verbeteren van de kwaliteit van processen. Vanaf januari 2018 worden alle civiele en bestuurszaken in het nieuwe zaakregistratiesysteem van het Hof ingevoerd. ,,Het systeem biedt de mogelijkheid om beter managementinformatie te verzamelen en financiële handelingen zoals griffierechten bij te houden.”
Sinds juni worden strafzaken op Sint Maarten ook digitaal ingevoerd en afgehandeld. De vestiging Bonaire volgde per half oktober. ,,Door de digitale strafdossiers hoeven rechters minder lang te reizen om een zaak op een andere vestiging te gaan behandelen”, zo wordt uitgelegd. ,,Dat bespaart de rechters tijd en het Hof reiskosten. Digitaal werken heeft ook als voordeel dat makkelijker tussen vestigingen samengewerkt kan worden.”
Deze krant berichtte al eerder over het aantal zaken (instroom en uitstroom) vorig jaar en ook over het financiële resultaat. Openheid van zaken is naar het oordeel van het Hof ‘belangrijk voor het behoud van het vertrouwen van de burger’ in de rechtspraak. Het openbaar maken van (geanonimiseerde) vonnissen is daarvan een onderdeel. Het Hof stelt vonnissen beschikbaar voor publicatie op rechtspraak.nl. Er is een kleine stijging in het aantal publicaties in 2018: dat waren er 1.805, vergeleken met 1.694 in 2017.
Het Hof van Justitie heeft vier vestigingen, maar bedient alle zes (ei)landen. De vestiging Curaçao kampt met ‘structurele problemen’. ,,Na grondig onderzoek is gebleken dat een ingrijpende renovatie van het gehele gebouw nodig is om de problemen op te lossen.” Er is in het najaar van 2018 een basiskostenraming voor de renovatie bij het ministerie van Justitie ingediend.
Er zijn verbeteringen gedaan aan het iconische Courthouse op Sint Maarten en het bijgebouw. Beide gebouwen hebben schade opgelopen door orkaan Irma. ,,Er zijn echter nog meer reparaties nodig”, aldus het Hof. ,,Het gebouw voldoet niet meer aan de functionele eisen van een modern en veilig gerechtsgebouw.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).