Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Neysa Schoop-Isenia heeft zich teruggetrokken als kandidaat-minister voor Economische Ontwikkeling, maar laat het er niet bij zitten. Het is de bedoeling dat zij actie onderneemt tegen de Centrale Bank.

iseniaHaar terugtrekking heeft - zo stelt zij zelf in een schriftelijke verklaring - alles te maken met omstandigheden gecreëerd door machten die ‘wettelijk niets te maken heb-ben met het screeningsproces en de traditionele politiek’.
In de uitgebreide verklaring geeft Isenia aan dat zij - na hiervoor door de MAN te zijn benaderd - akkoord is gegaan als minister van Economische Ontwikkeling het Land te dienen omdat zij altijd
het verlangen heeft gehad het land van dienst te zijn. Vanaf het begin heeft zij echter gemerkt dat de ‘politiek en traditionele machten niet comfortabel waren met haar kandidatuur en zich hier zelfs subtiel tegen verzetten’. ,,Ik heb ervoor gekozen het screeningsproces af te wachten; enerzijds om deze personen de kans te geven te wennen aan het feit dat gebroken wordt met traditie en anderzijds zodat zij konden gaan inzien dat verandering nog het enige redmiddel is waarmee de koers van ons land kan worden gewijzigd”, aldus Isenia.
‘Met geheven hoofd’ stelt Isenia er vandaag van overtuigd te zijn dat zij ‘conform de geldige wetgeving geschikt is om het land te dienen’. ,,Jammer genoeg zijn de politiek en traditionele machten niet klaar voor de nodige verandering en hebben ze op alle manieren en met veel creativiteit en bovendien zonder enige basis mijn benoeming gedwarsboomd.”
Isenia heeft naar eigen zeggen haar hele leven gewerkt aan en aandacht besteed aan het verrijken van haar kennis, eigenwaarde en professionele integriteit. ,,Dit is tijdens dit proces jammer genoeg en op onrechtvaardige wijze ter discussie komen te staan. Er is zelfs getracht hierover te onderhandelen.”
Hoewel ze het niet uitdrukkelijk uitspreekt, verwijst Isenia naar het memo uit 2014 met gevoelige informatie over haar dat door president ad-interim van de Centrale Bank (CBCS) Leila Matroos-Lasten naar de minister van Financiën is gestuurd.
Door dit memo werden in eerste instantie vraagtekens geplaatst bij de integriteit van de kandidaat-minister. De CBCS heeft vervolgens onlangs - zo berichtte deze krant gisteren - aangegeven bereid te zijn te verklaren dat het goed zit met de integriteit van Isenia, maar dan zou laatstgenoemde wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen: het intrekken van haar kandidatuur voor het ministerschap en afzien van het doen van aangifte, het starten van een civiele procedure en het indienen van een klacht bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.
Hoewel ze haar kandidatuur voor het ministerschap nu intrekt, stelt Isenia dat zij net als ieder ander het recht heeft stappen te ondernemen om haar goede naam te zuiveren wanneer deze is geschaad. Daarom doet zij mogelijk aangifte tegen de Centrale Bank bij het Openbaar Ministerie en dient zij wellicht een klacht in bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants tegen Matroos-Lasten. ,,Ondertussen heb ik voldoende ruimte gegeven om alle lopende processen af te ronden en de onjuiste informatie die over mij naar buiten is gebracht recht te trekken, echter zonder resultaat.”
Isenia stelt zich bewust te zijn van het feit dat de weg die zij nu heeft ingeslagen gepaard zal gaan met uitdagingen en persoonlijke aanvallen. ,,Maar ik vraag God me kracht te geven om dit het hoofd te kunnen bieden. Dit doe ik niet alleen voor mezelf, maar voor ieder landskind dat in de toekomst besluit dat het zijn land op waardige wijze wil dienen. Of de gevestigde machten dit nou willen of niet.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.