Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het zijn spannende dagen voor Refineria Isla. Morgen treedt een nieuw pakket maatregelen van de Verenigde Staten (VS) tegen de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA in werking.

islaGisteren was er vanuit de VS nog geen antwoord op het verzoek om de raffinaderij op Curaçao uit te sluiten van de sancties.
Exploitant Refineria Isla is een dochtermaatschappij van PdVSA en leaset de raffinaderij van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK). ,,Het is spannend”, bevestigt Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy, interim-directeur van RdK. De Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft drie dagen voordat de sancties in werking treden nog geen uitspraak gedaan over de aanvraag voor een zogenaamde ‘waiver’. De ontheffing is van groot belang voor de raffinaderij om verstrekkende gevolgen te voorkomen. De Lannoy legde eerder al uit dat essentiële activiteiten van Isla gevaar lopen doordat licenties voor het gebruik van softwareapplicaties kunnen worden ingetrokken, de aankoop van materialen niet meer mogelijk is bij Amerikaanse leveranciers, de verkoop van de productie wordt bemoeilijkt en de correspondentbanken in de VS transacties in dollars zullen blokkeren.
Met het verzoek voor vrijstelling kunnen die verstrekkende gevolgen worden voorkomen. RdK heeft de aanvraag dusdanig geformuleerd dat actie kan worden ondernomen op verschillende fronten. De waiver maakt de weg vrij voor het oprichten van een Amerikaans inkoopbedrijf waarmee de levering van materialen kan worden veiliggesteld en voor een ‘letter of comfort’ voor Curaçao Refinery Utilities om de leveranties van stroom en stoom aan de raffinaderij te garanderen. De sancties waren nooit bedoeld om Curaçao te raken, voert RdK aan, en de ontheffing is bovendien nodig vanuit het oogpunt van de veiligheid.
Eerder deze maand zei De Lannoy dat de raffinaderij het hardst getroffen wordt door het intrekken van een groot aantal licenties voor softwareapplicaties. Maar of de operatie daardoor inderdaad stil komt te liggen, zal moeten blijken. ,,We weten niet welke applicaties wel en welke niet zonder de jaarlijkse betaling van licenties kunnen draaien. Daar hebben we nog geen zicht op”, zei de Lannoy gisteren.
De sancties van de VS tegen PdVSA werden eind januari aangekondigd en treden na een afbouwperiode van drie maanden op 28 april in werking. Vanaf dat moment zijn de rekeningen van het Venezolaanse staatsoliebedrijf in Amerika bevroren en is het Amerikanen niet meer toegestaan te handelen met het bedrijf. Venezuela exporteert ruim 40 procent van de PdVSA-olie naar Amerika.
De nieuwe maatregelen kunnen ook omzeild worden als de operatie op Curaçao tijdelijk wordt overgenomen door een niet-Venezolaans bedrijf of met een vervroegde instap van de toekomstige exploitant. Het leasecontract met PdVSA loopt eind dit jaar af. De Curaçaose overheid zoekt met spoed naar een nieuwe strategische partner voor de raffinaderij. Deze week zei minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) in gesprek met het Antilliaans Dagblad dat met negen bedrijven een non-disclosure agreement is getekend. ,,We verwachten dat tenminste 1 of 2 partijen binnenkort naar Curaçao komen voor een bezoek aan de raffinaderij.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).