Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Er is minstens één serieuze groep, geleid door een van Curaçao afkomstige ondernemer, die een brief met een concreet voorstel om de raffinaderij open te houden totdat een langere termijnoplossing is gevonden, heeft ingediend bij de Refineria di Kòrsou (RdK).

alternatiefDat stelt Statenlid Charles Cooper (MFK).
Volgens Cooper wil en kan deze groep maximaal 250.000 vaten ruwe olie vanuit Nigeria naar Curaçao brengen om hier te worden gerafineerd. ,,Hier hoeft geen dubbeltje voor worden betaald”, zo stelt het MFK-Statenlid. ,,Het bedrijf brengt de ruwe olie op eigen kosten naar Curaçao. Bij de Isla-raffinaderij wordt de olie verwerkt en het eindproduct zal aan de groep worden afgegeven zodat zij deze op de internationale markt kan verkopen. Voor deze operatie brengt de raffinaderij alle kosten die verbonden zijn aan het verwerken van de ruwe olie in rekening. Het gaat hierbij om de kosten die verbonden zijn aan de operatie, het onderhoud, de salarissen van alle werknemers en de aannemers; een soort cost center.”
Volgens de parlementariër wil deze groep dit in principe doen ‘om onze regering en de raffinaderij te helpen het hoofd boven water te houden en alle werknemers te betalen totdat er een structurele oplossing komt’. ,,Maar de groep wordt tot nu toe steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Er is niet eens de moeite gedaan om met de groep om de tafel te zitten om te kijken of en hoe ze iets kunnen betekenen voor Curaçao in de huidige situatie waarin het eiland verkeert”, aldus Cooper.
Volgens de parlementariër heeft deze groep het voorstel ingediend bij de president-commissaris van de Raad van Commissarissen van RdK, Gilbert Martina. ,,Hij heeft de brief weer afgeschoven op interim-directeur Marcelino de Lannoy en hij heeft de brief op zijn beurt - met het excuus dat de Isla de exploitant is van de raffinaderij en dat de Isla zich hiermee moet bezighouden - weer doorgestuurd naar de directeur van de Isla. In theorie hebben ze allemaal gelijk, maar in de praktijk zijn deze personen op die posities geplaatst om te werken ten behoeve van onze gemeenschap.”
Het is volgens het Statenlid ‘triest dat er geen serieuze en oprechte moeite wordt gedaan door de regering of door de personen die door de regering op sleutelplaatsen zijn geplaatst’. ,,In plaats van de ‘extra mile’ te gaan en als facilitator op te treden bij het vinden van een oplossing, spelen de personen die verantwoordelijk zijn voor het raffinaderijtraject spelletjes en wordt daarmee de toekomst van veel gezinnen die afhankelijk zijn van de raffinaderij op het spel gezet. Daarom verwerpt de MFK-fractie deze houding publiekelijk en hoopt dat de Curaçaose gemeenschap kennis neemt van een landgenoot die een mogelijke oplossing op korte termijn heeft geboden, maar wordt geboycot door andere landgenoten in hoge posities bij RdK.”
In een reactie laat premier Eugene Rhuggenaath (PAR) weten op de hoogte te zijn van de brief en het voorstel van de door Cooper genoemde groep. ,,Geen enkele groep wordt buitengesloten en het heeft de aandacht van de PMO (Project Management Organization, belast met het traject voor het vinden van een partner voor de raffinaderij, red)”, zo laat de minister-president weten.
De partij waar Statenlid Cooper van oppositiepartij MFK over spreekt, is bekend bij Refineria di Kòrsou (RdK) zegt interim-directeur Marcelino de Lannoy.
Ook deze groep werd aangeschreven en kreeg van RdK de 'teaser' over Isla. Maar heeft hierop nog niet gereageerd. Verder wijst De Lannoy erop dat partijen die ruwe olie aanbieden niet bij de regering of RdK moeten zijn, maar bij de huidige operator Refineria Isla/PdVSA. RdK is wel altijd bereid om vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).