Van een onzer verslaggevers

Oranjestad - Het ‘Government Guesthouse’ op Sint Eustatius, waar onder andere door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie rechtszittingen werden gehouden, staat er na de opknapbeurt weer een stuk fraaier bij.

gerechtsgebouw,,Het is weer in mooie staat en het Hof heeft deze week weer voor het eerst gebruikgemaakt van de zaal”, aldus Peter Lemaire, vicepresident van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vestiging Sint Maarten tegenover deze krant. Het gebouw wordt in hoofdzaak gebruikt door het Statiaans bestuur.
Het dak is vernieuwd en de rotte plekken zijn vervangen door nieuwe houten balken. De vloer en de ramen waren in zeer slechte staat geraakt en de trap onveilig. Het betreft een van de historische gebouwen van Statia. Volgens eerdere berichtgeving is 250.000 dollar gemoeid geweest met de restauratie.
De kwestie was twee jaar terug zelfs een zaak waarover de Tweede Kamer in Den Haag zich druk maakte. Het Kamerlid André Bosman (regeringspartij VVD) noemde het ‘onacceptabel dat het gebouw van de rechtspraak op Sint Eustatius in zo’n slechte conditie is dat het voor onbepaalde tijd niet gebruikt kan worden’.
Verschillende rechtszittingen moesten noodgedwongen uitwijken naar andere locaties, maar ook de Eilandsraad vergadert er. Deze werden na incidenten gehouden in de Gertrude Judson Bicentennial Public Library.
Het Government Guesthouse is een van de zogenaamde boedelscheidingspanden; nog uit de tijd van het Land de Nederlandse Antillen. Doordat enkele jaren onduidelijkheid heeft bestaan over eigenaarschap en bestemming van deze panden is er de afgelopen jaren beperkt tot geen onderhoud gepleegd. Inmiddels is er in overleg met het Bestuurscollege van Sint Eustatius duidelijkheid over de vraag wie eigenaar is van deze panden: namelijk het Rijk.
Als voor het onderhoud van rijkspanden in Caribisch Nederland verantwoordelijk ministerie, heeft Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) budget vrijgemaakt voor het herstel. SMD Architects & Consultants was belast met de voorbereiding, terwijl de constructie werd uitgevoerd door J & P Enterprises met De Jong Construction als toezichthouder.
Het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) is nog bezig met het opknappen van de zogeheten Old Pharmacy op Sint Eustatius, vertelt vicepresident Lemaire, om daarin ‘een heus gerechtsgebouw te ontwikkelen’ ten behoeve van het Hof en het Openbaar Ministerie.
Het is de bedoeling daar een zittingszaal te maken en een loket voor het Hof in te richten, waar rechtzoekenden stukken kunnen indienen om een procedure te beginnen of uitspraken op te halen. ,,Nu is dat lastig en moet dit op Sint Maarten gebeuren of moet men wachten tot het Hof voor een zitting op Sint Eustatius is.” Daardoor duren procedures op Statia en trouwens ook op Saba vaak langer dan bijvoorbeeld op Sint Maarten. Lemaire: ,,De verwachting is ook dat meer burgers de weg naar het recht zullen weten te vinden als het Hof daar een eigen loket heeft.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).