Maal: Ze geven mijn terrein in beheer van Carmabi

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als het landsbesluit voor een onderwaterpark bij Oostpunt niet wordt gewijzigd voordat de wet eind maart in werking treedt, stapt Willy Maal opnieuw naar de rechter. Volgens Maal betreft een deel van het beschermde gebied gronden en wateren die privé-eigendom zijn van zijn familie.

oostpuntIn april 2017 protesteerde Maal om dezelfde reden ook al tegen de conceptwetgeving voor een onderwaterpark waarmee bij Oostpunt 20 kilometer rif wordt beschermd ter compensatie van het verloren gaan van 300 meter van het koraal tijdens de bouw van de tweede megapier. Destijds gaf Suzy Camelia-Römer (PIN), toen als minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), aan dat de wetgeving was aangehouden omdat de tekening niet klopte. Maar nu is volgens Maal het Landsbesluit Spaw-gebied I op 28 december afgekondigd zonder dat de kaart van het betreffende gebied is aangepast. Bovendien zijn in de wet bufferzones opgenomen die ‘daarmee aantoonbaar in strijd is met de Landsverordening herziening Oostpunt’, die eind 2017 door de Staten werd aangenomen. Dit nadat de Erven Maal via een rechtszaak en miljoenenclaims het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) hadden bestreden. De aanwijzing van het gebied gebeurde buiten de onderhandelingscommissie om, zegt Maal. ,,Terwijl die juist was ingesteld om gerechtelijke procedures omtrent Oostpunt te voorkomen.”
De eigenaar van een groot deel van Oostpunt benadrukt geen probleem te hebben met een onderwaterpark en zegt zelf altijd ontwikkelingen die schadelijk zijn voor de onderwaterwereld en de kustzone te hebben belet. Maar hij vindt het onbegrijpelijk dat ‘zonder enige inspraak’ een deel van zijn eigendom in beheer wordt gegeven aan een beheerder. ,,Dit is een directe schending van de grondrechten van een burger.” In een brief van 7 februari heeft advocatenkantoor HBN Law namens Maal de betreffende ministers van VVRP en Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en premier Rhuggenaath gewezen op de onacceptabele kanten van de wet.
Camelia-Römer, nu als minister van GMN, bevestigt dat het deel van de zuidoostelijke kustlijn dat is aangewezen als beschermd gebied zal worden beheerd door Caribbean Research & Management of Biodiversity (Carmabi). Ook zegt zij dat juristen uitzoeken of de gronden en wateren waarom het gaat juist zijn opgenomen in de wet. Camelia-Römer: ,,Het landsbesluit is van kracht, maar als blijkt dat er een fout is gemaakt wat betreft de grenzen van het terrein, zal dat gecorrigeerd moeten worden.” De afdeling Wetgeving en Juridische Zaken van de overheid zoekt dat uit.
Op pagina 2
Wettelijke kaders onderwaterpark


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).