Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Zakenman Michael Rocke in Trinidad is degene die in partnership met Tilgent Capital Trust in Florida het noodlijdende Insel Air op Curaçao wil overnemen.

overnameDat gaf Curt Barnes van Tilgent Capital te kennen na de zitting van het gerecht op Curaçao in verband met het dispuut tussen Insel en kandidaat-koper interCaribbean Airways, die onlangs last minute afhaakte voor de koop, en de goedkeuring van het Insel-crediteurenakkoord.
Het ging er in de rechtszaal enigszins opvallend aan toe. Partijen streden in verband met het hoger beroep over het al dan niet voldoen aan de getekende Heads of Agreement (HoA), het uitblijven van voldoende zekerheidsstelling, beslag op de brandstof van een interCaribbean-toestel op Sint Maarten, de bankgarantie om dit beslag op te heffen, toen onverwacht - in elk geval voor de interCaribbean-afgevaardigden - Barnes plaatsnam op de publieke tribune.
Bewindvoerder Rogier van den Heuvel verzocht het gerecht een korte schorsing, waarna hij en Etienne Ys van de overheidscommissie Insel in de ernaast gelegen Advocatenkamer in conclaaf gingen. Toen zij na een kwartier naar de rechtszaal terugkeerden, vertelde de bewindvoerder dat Barnes een groep vertegenwoordigt die belangstelling heeft de aandelen-Insel over te nemen en dat de 11 miljoen dollar voor het schuldeiserskoord onderweg zou zijn. Daarmee is volgens directbetrokkenen de overname van Insel vrijwel rond.
De volgende dag, dinsdag (gisteren), zou al het papierwerk in orde worden gemaakt en zou het vereiste bedrag op de derdenrekening van de bewindvoerder staan, geld wat interCaribbean al die tijd niet heeft betaald en - zo blijkt achteraf - ook niet heeft wíllen betalen. Namens interCaribbean van de Turks en Caicoseilanden waren tijdens de zitting eigenaar Lyndon Gardenir en ceo Trevor Sadler aanwezig.
Het gerecht reageerde positief op het bericht dat er een nieuwe gegadigde is voor Insel, dat al sinds maart 2017 surseance is verleend, en stemde in met aanhouding tot morgen. Dan moet blijken of het geld er daadwerkelijk is.
Barnes van Tilgent Capital Trust in Clearwater, Florida, geeft aan dat zijn investeringsonderneming geen verstand heeft van luchtvaart, maar dat hij en partner Rocke in Trinidad professionals hebben die Insel kunnen aansturen en weer gezond kunnen maken. Insel was een paar jaar terug nog een van de grootste luchtvaartondernemingen van de regio.
Tilgent Capital en Rocke nemen het bestaande crediteurenakkoord over. Daarmee is 11.050.000 dollar gemoeid. De aandelen van Insel koopt de nieuwe groep voor een symbolisch bedrag van vermoedelijk één dollar. De overnemer is ook bereid om het resterende deel van het salaris van de circa 80 overgebleven werknemers voor zijn rekening te nemen. Het personeel kreeg over januari namelijk slechts 1.800 gulden uitgekeerd.
Een deal met Tilgent Capital en Rocke lijkt behalve een oplossing voor Insel ook de weg vrij te maken voor interCaribbean, waarvan dan afscheid wordt genomen. Omdat de door het gerecht vereiste bankgarantie tot nu toe uitbleef, werd het beslag door Insel op de brandstof van een toestel op Sint Maarten niet opgeheven waardoor het vliegtuig niet kan worden ingezet.
Uit de behandeling bleek nogmaals dat interCaribbean vooral is teruggekomen op de afspraken omdat 51 procent van de aandelen formeel in handen blijft van de Curaçaose overheid - verkregen in verband met een overbruggingskrediet van 33 miljoen gulden - omdat het voor (het behoud van) de vergunningen wettelijk vereist is dat het ‘effective control and ownership’ in lokale handen is.
Van den Heuvel legde uit dat dit in de praktijk geen probleem hoeft te zijn, omdat de overheid de rechten van de 51 procent niet zal uitoefenen. Ys verklaarde namens de overheid dat interCaribbean nooit is beloofd dat de wet zal worden aangepast en dat dit ook nimmer door interCaribbean is verzocht.
Het gerecht vroeg zich af of die kwestie van ‘effective control and ownership’ niet überhaupt elke overnamepoging van Insel in de weg zal staan en waarom de wet dan niet is aangepast. De bewindvoerder antwoordde dat een wet natuurlijk niet zomaar even wordt gewijzigd, maar bovendien dat de wet nog wel de nodige ruimte biedt om een stevige regeling te treffen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.