Van een onzer verslaggevers
Willemstad – ,,De stakingen onder leiding van de Isla-vakbonden schrikken potentiele inversteerders af. Ze werken compleet averechts op wat wij willen bereiken”, aldus oud- Abvo-bestuurslid Edson Ignecia in gesprek met het Antilliaans Dagblad.

F03 Edson IgneciaIgnecia benadrukt dat de vakbonden geen geldige reden hebben om te staken. ,,Want als de vakbonden een vertegenwoordiger willen hebben tijdens de besprekingen en iemand vervangen in de onderhandelingscommissie kan dit in een brief aan de overheid medegedeeld worden en kan het verder aan tafel onderhandeld worden. Dit zijn geen geldige redenen voor een verantwoordelijke vakbondsleider om acties uit te roepen. Mocht een onderhandeling geen succes boeken, kan men nog altijd naar de rechtbank.”
De wijze van staken keurt Ignecia ook af. Ter hoogte van het PWFC-gebouw zijn er deze week door de stakers kliko’s omvergegooid en autobanden en pallets in brand gestoken. ,,Wat zullen de potentiële investeerders wel van ons denken”, zegt Ignecia, die ervan overtuigd is dat de onrust op Curaçao de reden was voor het afhaken door de preferred bidder.
Ignecia heeft geen goed woord over voor de houding van de vakbondsleiders, die naar zijn mening geen respect afdwingen. ,,De manier waarop met name PWFC-voorzitter Angelo Meyer met premier Rhuggenaath sprak tijdens een overleg, is onacceptabel. Het respect moet blijven, want dat is de enige manier om als vakbondsleider serieus genomen te worden.”
Of er meer vakbondsleiders zijn die de mening van Ignecia delen?: ,,Daar ben ik van overtuigd. Maar zij durven het niet te zeggen”. Ignecia vindt dat veel vakbondsmensen boter op hun hoofd hebben. ,,Dit heeft tot gevolg dat zij hun eigen belang nastreven en daarom niet goed op deze situaties kunnen reageren”, aldus de voormalige vakbondsman. Ook het bezoek van de stakende Isla-werknemers aan het huisadres van minister Camelia-Römer en minister Martina keurt hij af.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.