Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Binnen het onderwijs wordt het gemis van een Onderwijsraad steeds sterker.

onderwijsraadDat stelde minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport donderdag tijdens de persconferentie van de ministerraad. Daarom ligt nu een concept op tafel om een Onderwijsraad, zoals geregeld in artikel 7 van de Landsverordening funderend onderwijs, te concretiseren.
De Landsverordening funderend onderwijs is sinds 2008 van kracht, maar het gedeelte van een Onderwijsraad is nooit geconcretiseerd, zo legde Alcalá-Wallé uit. ,,Daar is de tijd nu wel voor aangebroken.” De Onderwijsraad voor Curaçao zal de ministerraad in het algemeen en de Onderwijsminister in het bijzonder bijstaan bij en informeren en adviseren over zaken die betrekking hebben op het onderwijs. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de bekwaamheid van docenten en de acht gebieden van het onderwijs, te weten: taalgeletterdheid en communicatie; rekenen en wiskunde; mens en maatschappij; mens, natuur en technologie; culturele en artistieke vorming; gezonde levensstijl en bewegingsonderwijs; sociaalemotionele ontwikkeling; algemene mensvorming. ,,Op deze gebieden wordt de ministerraad geadviseerd zodat we weten waar verbetering nodig is en wij die ook kunnen toepassen”, aldus de minister. Ook zal de raad zich buigen over een schoolgids, de normbekostiging bij scholen, de taken van de oudercommissie en artikelen die opgenomen zijn in de Landsverordening funderend onderwijs om te kijken hoe deze in de praktijk kunnen worden verbeterd.
De ouderraad is een noodzaak geworden, aldus Alcalá-Wallé. ,,We hebben opgemerkt dat er verschillende aandachtspunten binnen het onderwijs zijn. De Onderwijsraad zou hier dan op korte termijn advies over kunnen uitbrengen en dan kan de ministerraad hier ook op korte termijn iets aan doen of in ieder geval het proces tot verbetering in gang zetten.”
De Onderwijsraad, die wettelijk nog moet worden vastgelegd, zal bestaan uit drie partners, te weten de bevoegde gezagen (oftewel de schoolbesturen), de vakbonden (die het onderwijspersoneel vertegenwoordigen) en ouders.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.