Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Externe stakeholders verwachten een andere invulling van de rol van de Centrale Bank CBCS. Naast haar rol als toezichthouder, verwachten stakeholders dat de CBCS ook optreedt als een ‘sparringpartner’.

LastenZo melden president ad interim Leila Matroos-Lasten en financieel-economisch directeur José Jardim van de Centrale Bank in ‘Daadkrachtig de toekomst in’, zoals de titel luidt van de begroting 2019. De CBCS-begroting voor dit nieuwe jaar is in handen van deze krant.
Over de rol als sparringpartner voor stakeholders schrijven beide directeuren in hoofdstuk 1: ,,Ze willen een toezichthouder die met hun meedenkt over de gang van zaken in hun organisatie en over ontwikkelingen in de maatschappij en die hun adviseert over belangrijke beslissingen die genomen moeten worden.”
De ‘snel veranderende wereld’ vraagt volgens Matroos-Lasten en Jardim om ‘een proactieve en agile’ Centrale Bank. ,,Door flexibel en dynamisch te zijn is de CBCS in staat om, ondanks de snel veranderende trends in de financiële sector en de wereld, voldoende mee te bewegen om op proactieve wijze in te spelen op deze ontwikkelingen.”
Ter versterking van haar eigen prestatie zal de CBCS in 2019 bijzondere aandacht besteden aan de interne organisatorische herstructurering. ,,2019 Wordt het jaar waarin het effect en de resultaten van onze interne reorganisatie, die in het laatste kwartaal van 2018 van start gaat, zichtbaar worden.”
De reorganisatie dient de CBCS als het aan de directie ligt te transformeren ‘van een intern gericht bedrijf, naar een extern gerichte, dynamische en innovatieve organisatie’. De waarnemend-president en financieel-economisch directeur: ,,Een organisatie in staat om de uitdagingen als gevolg van de snelle veranderingen in de financiële sector en de wereld aan te kunnen, en om onze ambitie, een ‘state of the art’ Centrale Bank waarop vertrouwd kan worden, te dragen.”
De begroting 2019 is gericht op het voortzetten van het implementatietraject ten behoeve van het behalen van de strategische doelen die voortvloeien uit bet Strategisch Plan 2018-2020, waarin de strategische ambities die richting moeten geven aan de CBCS en de ondersteunende doelen die de randvoorwaarden vormen voor het realiseren van de strategische ambities zijn gedefinieerd.
Het beleid richt zich op de volgende strategische focusgebieden: 1. Monetaire stabiliteit van Curaçao en Sint Maarten; 2. Een stabiele en competitieve financiële sector; 3. Een Centrale Bank met een klantvriendelijke organisatie.
Het begrotingsproces voor 2019 is al in augustus 2018 van start gegaan. Rekening houdend met de realisatie van de strategische doelen die vorig jaar van start zijn gegaan en die in 2019 zullen doorlopen en de nieuwe strategische acties die voor 2019 gepland staan, is een financiële prognose uitgewerkt om te komen tot de begroting voor 2019.
De financiële vertaling van het beleid voor het jaar 2019 leidt tot een verwacht positief resultaat van 3,7 miljoen gulden. Het begrote resultaat 2019, gebaseerd op de verdeelsleutel geldend vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020, is als volgt: Curaçao 2.955.000 (79,04 procent) en Sint Maarten 784.000 (20,96 procent).
Matroos-Lasten en Jardim, die samen de Raad van Bestuur (RvB) vormen, wordt per 1 oktober 2018 bijgestaan door een managementteam van 16 leden. In totaal telt de CBCS per deze datum 207 werknemers.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).