Van een onzer verslaggevers

Willemstad - ,,Een tweedeling in de maatschappij. Dat moeten we niet willen op Curaçao.” Zo sprak gouverneur Lucille George-Wout in haar kersttoespraak.

gouverneur,,Als medeburgers de aansluiting missen door achterstand in onderwijs of toegang tot sociale voorzieningen, dan leidt dat tot ongenoegen en ontwrichting. Dan zien mensen ‘het niet meer zitten’; en kiezen ze hun eigen weg. Ook kan dit gevoel worden veroorzaakt als groepen elkaar om andere redenen buitensluiten, vanuit het idee: ‘nu zijn wij aan de beurt’. We weten inmiddels ook als gemeenschap maar al te goed hoe dit kan ontsporen. Zo kunnen gescheiden werelden ontstaan.”
George-Wout gaf op 25 december aan dat elk mens behoefte heeft aan veiligheid en vertrouwen. Dat gevoel van veiligheid en geborgenheid kan helaas verloren gaan. ,,Bijvoorbeeld als gevolg van negatieve ervaringen, waardoor men teleurgesteld is geraakt in de medemens of de overheid. Dan is het gegeven vertrouwen beschaamd en raken relaties verstoord.”
Mensen besluiten daardoor om niet meer mee te doen. ,,Dat kan voorkomen binnen de familie, maar ook binnen de gemeenschap als geheel. Als je dat een enkele keer overkomt, dan kan je je daar nog overheen zetten. Maar als er een patroon ontstaat van teleurstelling en het gevoel van buitengesloten te zijn, dan raakt het vertrouwen onherstelbaar beschadigd. En dan loopt de maatschappij als geheel vast.”
De gouverneur vervolgde haar toespraak met de opmerking dat ‘we allemaal redenen kunnen bedenken om ons gedrag goedpraten’. ,,We zeggen dan: ‘zo werkt het nu eenmaal in onze maatschappij’ of ‘als ik het niet doe, dan doet een ander het wel’.”
Het louter nastreven van eigen belang doet afbreuk aan de solidariteit die binnen een gemeenschap nodig is, aldus George-Wout. ,,We moeten elkaar juist bijstaan in moeilijke tijden. En niet het onderste uit de kan willen halen. Een zekere gematigdheid is een deugd, zeker als we als gemeenschap de tering naar de nering moeten zetten.” Dat kan volgens haar ook het draagvlak voor maatregelen, die soms ook nodig zijn, vergroten.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).