Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Elke medisch specialist op Curaçao dient aan een ziekenhuisinstelling verbonden te zijn. Deze regel treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

convenantDaartoe is recentelijke een addendum getekend behorend bij het Convenant specialisten tussen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC). Zo maakt de SVB bekend. De handtekeningen van SVB-directeur Philip Martis en VMSC-voorzitter Alex Saleh staan eronder.
Dit convenant gaat een aantal jaren terug. Wat nu is ondertekend is een aanvulling daarop. In het kader van afspraken tussen SVB en VMSC ter bevordering van de kwaliteit van de medisch specialistische zorg, hebben beide in december 2010 een convenant getekend met betrekking tot de registratieverplichting voor de SVB medewerkende medisch specialisten.
Dit convenant werd in maart 2016 verlengd en heeft een looptijd van tot en met 2020. ,,Er zijn door partijen in onderling overleg enkele criteria opgesteld om de kwaliteit te waarborgen zoals het volledig uitoefenen van het vak, deskundigheidsbevordering in de vorm van bij- en nascholing door het periodiek op peilhouden van de kennis en deelname van de specialismen aan kwaliteitsprogramma’s.”
Aldus de sociale verzekeraar. Het convenant is een ‘levend document’ en als zodanig worden de kwaliteitsafspraken regelmatig geëvalueerd en aangescherpt. Na overleg tussen de SVB en de VMSC werd dan ook een addendum opgesteld en getekend op 12 december jongstleden.
Het is onbekend hoeveel medisch specialisten op Curaçao níét zijn verbonden aan een ziekenhuisinstelling. Zij vallen volgens het aangepaste convenant buiten de nieuwe regels.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).