Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering heeft stappen ondernomen om de verantwoordelijke personen die beticht worden van wanbeleid binnen overheids-nv’s persoonlijk aansprakelijk te stellen.

om Het gaat om 31 personen, te weten toenmalige leden van de Raden van Commissarissen (RvC’s) en directeuren, die onderzocht zijn in het enquêteonderzoek van prof.mr. J.H.M. Willems, het zogenoemde rapport Willems. Dit onderzoek werd ingegeven door de burgerbeweging Fundashon Akshon Sivil, waarna het openbaar ministerie in februari 2013 een enquêteverzoek indiende.
,,De regering heeft juridisch advies ingewonnen over hoe nu verder stappen te ondernemen”, legt de minister van Algemene Zaken, Eugene Rhuggenaath (PAR) uit aan Statenlid Anna-Maria Pauletta (PAR) die hier schriftelijke vragen over stelde. Op 6 juli van dit jaar werd door de Hoge Raad in cassatie geoordeeld dat bij het enquêteonderzoek bij de overheids-nv’s Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK) bestuurders, commissarissen en ministers wel verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor wanbeleid gepleegd in de periode vóórdat het enquêterecht op Curaçao in werking trad (1 januari 2012).
Rhuggenaath legt uit dat de betrokken personen eerst een brief is geschreven om zo de verjaring te stuiten, zodat de claims van de overheids-nv’s naar die personen niet verlopen. ,,Op 3 oktober heeft de Raad van Ministers het besluit genomen om de bedrijven Refineria di Kòrsou (RdK) en Aqualectra en de betrokken filialen hun claims te laten indienen bij de Stichting O.M. Civiel”, aldus de premier. ,,Dan kan het traject gestart worden om de personen te vervolgen die verantwoordelijk zijn voor het wanbeleid van deze overheids-nv’s.”
Uit gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt Stichting O.M. Civiel op 6 april van dit jaar opgericht te zijn en geregistreerd te staan op het adres Wilhelminaplein 14-16. Bij de omschrijving staat: ,,Het vervolgen van civielrechtelijke aansprakelijkheid in zaken waarin het Openbaar Ministerie een civielrechtelijke procedure gevoerd heeft, die niet strekt tot verhaal van schade, of waarin schadevergoeding niet is gevorderd of niet is toegewezen. Daaronder valt in ieder geval een enquêteprocedure als bedoeld in titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboeken van Curaçao, Sint Maarten of Nederland of opvolgende regelingen, almede daarmede vergelijkbare regelingen in andere landen van het Koninkrijk. De stichting is bevoegd tot het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.” Als enig bestuurslid staat genoemd Eva Bos (officier van justitie).


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.