Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) vraagt aandacht voor de penibele situatie waarin het onderwijs op Curaçao verkeert. Dinsdagochtend overhandigt een delegatie van VPCO, samen met directieleden en docenten van de scholen, een noodbrief aan minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR).

dosTerwijl de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) in een rapport van 2011 al concludeert dat de vergoeding voor materiële kosten binnen het Vergoeding en Verantwoordings (V&V)-stelsel niet voldoende aansluit op de jaarlijkse kosten van de schoolbesturen, blijven concrete maatregelen van de overheid uit, aldus VPCO-directeur Maghalie van der Bunt-George in een uitgebreide toelichting. Zij noemt het ‘stuitend dat er niet wordt geïnvesteerd in het onderwijs’, dat daardoor ‘onvoldoende is meegegroeid met de veranderingen op ons eiland en in de wereld’. ,,De lokalen zijn warm, er is sprake van ernstig achterstallig onderhoud, de meubels voor het onderwijspersoneel zijn armoedig en, methodes zijn verouderd en er is groot gebrek aan materialen en middelen. Dat is de realiteit van ons onderwijs.”
Terwijl vanuit de politiek gebrek aan geld vaak wordt aangedragen als reden om beleidsplannen en beleidsvoornemens niet uit te voeren, is het daadwerkelijke motief dat de keuze om te investeren in onderwijs geen prioriteit heeft. Tachtig tot negentig procent van het geld waarmee de schoolbesturen het moeten doen, gaat volgens Van der Bunt-George op aan salarissen van docenten. ,,Er is geen geld voor onderhoud, ICT-faciliteiten, de energierekening, schoonmaak, leermiddelen en materialen in die mate dat het onderwijs voldoet aan de standaarden van deze tijd die nodig zijn om onze kinderen klaar te stomen voor een succesvolle toekomst.”
Door het algehele gebrek aan visie, strategie en toereikende bekostiging krijgen niet alle kinderen gelijke kansen en ontstaat er een scheiding tussen arme en rijke scholen. ,,Diegenen die zich dit kunnen veroorloven kiezen voor privéonderwijs, waar wel geld beschikbaar is voor innovatie en goede onderwijs- en arbeidsomstandigheden. Het privéonderwijs is in de afgelopen jaren explosief gegroeid.”
Dinsdag neemt Rhuggenaath de noodbrief in ontvangst. VPCO heeft bovendien om een onderhoud met de minister-president gevraagd om de grote zorgen over de ontoereikende bekostiging en de consequenties daarvan voor de kwaliteit van het onderwijs toe te lichten. VPCO vindt dat de sector zelf vaker aan de bel had moeten trekken. Maar Van der Bunt-George roept nu ook politici, het bedrijfsleven, de pers en ouders op om ‘de ogen niet langer te sluiten voor de penibele situatie waarin het onderwijs zich bevindt’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).