Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Geneesmiddelen, medisch specialisten, laboratoria en medische uitzendingen vormen - in deze volgorde - de helft van alle gezondheidszorgkosten op Curaçao.

botikabarber2Dat blijkt uit de tweede kwartaalrapportage 2018 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit is relevant in verband met de voorgenomen beheersmaatregelen in de zorgsector.
Geneesmiddelen nemen alles bij elkaar 20 procent, een vijfde, van alle gezondheidszorgkosten voor hun rekening. Specialisten staan in de SVB-boeken voor 14 procent, gevolgd door laboratoria met 9 procent en medische uitzendingen van patiënten naar het buitenland voor 7 procent. Samen 50 procent.
De beheersmaatregelen zullen erop gericht zijn om het procentuele aandeel van alle vier genoemde categorieën te verlagen ‘zodat primair de totale kosten van de gezondheidszorg op macro-economisch niveau beheersbaar en duurzaam worden op korte en lange termijn’, zo schrijft minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën.
Secundair zal hierdoor ook een verschuiving gerealiseerd worden voor het budget van de SVB, waardoor er minder kosten gemaakt worden voor deze vier categorieën en als gevolg hiervan het budget van ziekenhuiszorg (Hospital Nobo Otrobanda) aangepast kan worden naar het gewenste niveau dat randvoorwaardelijk is voor een duurzame operationalisering van HNO zonder financiële risico’s voor de SVB.
De regering heeft het vaste voornemen om binnen afzienbare tijd, maar uiterlijk voor het einde van het jaar 2018 de desbetreffende beheersmaatregelen te hebben geformaliseerd en ingevoerd.
Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) heeft verklaard dat eventuele gevolgen voor de landsbegroting inzake de landsbijdrage aan de SVB alsook de te treffen maatregelen ter beheersing van de operationele bedrijfsvoering van HNO pas kunnen blijken na afronding van het onderzoek naar de businesscase HNO inzake ‘zorgrekening’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).