Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Centrale Bank CBCS gaat dit jaar voor Curaçao uit van een naar beneden bijgestelde groei van -1,6 procent, maar voor volgend jaar ziet de CBCS weer iets meer licht aan het eind van de tunnel: +0,4 procent stijging van het bruto binnenlands product (bbp).

fintechDie verwachting spreekt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten uit aan het slot van de presentatie die de directrice per e-mail deed in verband met de publicatie van het jaarverslag 2017.
Wat verder opvalt is dat de CBCS uitgaat van een verdere toename van het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans. Namelijk tot -1.767,6 miljoen (bijna 1,8 miljard) gulden. Dat is een aanzienlijke toename vergeleken met de tekorten van -1.080,8 miljoen over 2016; -1.120,3 miljoen over 2017; en naar verwachting -1.624,8 miljoen het lopend jaar.
Dit wordt gedekt met een stijging van financiering vanuit het buitenland (externe financiering). Dit is meestal voldoende, zoals in 2016 en naar verwachting ook in 2018 en 2019, maar de externe financiering was in 2017 ontoereikend om het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans te dekken.
Na een stijging van 187,5 miljoen in 2016 namen de bruto officiële reserves van de monetaire unie (Curaçao en Sint Maarten) daarom met 17,6 miljoen af in 2017. Voor dit jaar, 2018, rekent de CBCS weer op een stijging van de officiële reserves met 29,5 miljoen en voor 2019 zelf met 50 miljoen. Aldus de presentatie van de Centrale Bank.
Het tekort op de lopende rekening nam toe in 2017 door een daling van de netto-export van goederen en diensten doordat de exporten afnamen en de importen juist stegen. De daling van de exporten was voornamelijk het resultaat van een sterke afname van de deviezeninkomsten uit toeristische activiteiten op zowel Curaçao als Sint Maarten. Op Curaçao was de afname het gevolg van minder inkomsten uit het verblijfstoerisme, in het bijzonder door het wegblijven van Venezolaanse toeristen in verband met de malaise in eigen land.
Zo was het Curaçaose toerisme in 2016 goed voor 1.026 miljoen en daalde dit tot 986 miljoen vorig jaar. Toch is toerisme tegenwoordig en steeds meer verreweg de belangrijkste deviezen-genererende sector: 31 procent vergeleken met nog 14 procent in het jaar 2000.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.