Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Op 9 augustus 2010 - twee maanden voordat hij de eerste premier werd van het nieuwe autonome Land Curaçao - kreeg MFK-politicus Gerrit Schotte een bedrag van 822.640 dollar op de Zwitserse UBS-bankrekening van zijn bedrijf Nobrand Ltd. onder de volgende vermelding: ‘/RFB/Acquisition Playa Blou Prop CU’.

Schotte aankoop Playa Abou 1 CustomHet bedrag is afkomstig van de rekening van International Financial Planning Services Ltd. uit Sint Maarten. De onderneming International Financial Planning Services is een onderdeel van de Atlantis World Group (AWG), waarvan de Italiaans-Nederlandse casinomagnaat Francesco Corallo - verdachte van Justitie in Italië - de ultimate beneficial owner (ubo) is.
‘Ambtelijke omkoping’, stelt het Openbaar Ministerie. Het OM heeft zich gemotiveerd op het standpunt gesteld dat voldoende aanwijzingen bestaan dat de veroordeelde ex-premier Schotte zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten en dat hij zodoende wederrechtelijk het bedrag van 822.640 dollar heeft verkregen.
In het recente vonnis, waarmee Schotte wordt ‘geplukt’ voor 1,8 miljoen gulden en anders drie jaar hechtenis, is er uitvoerig aandacht voor die overmaking van 822.640 dollar met de opvallende omschrijving ‘acquisitie Playa Abou’. Deze omschrijving verwijst expliciet naar een aankoop in het gebied tussen de Grote Knip en de Kleine Knip op Curaçao. Het Antilliaans Dagblad publiceert in een serie artikelen over deze bijzondere transactie. Vandaag verschijnt het eerste deel.

Eerst iets over Nobrand Ltd. Schotte heeft over het oprichten van deze Ltd. en het openen van een rekening gecommuniceerd met de UBS-bank in Genève. Op 30 juli 2008 is Nobrand Ltd. opgericht onder de wetgeving van de Marshalleilanden. Schotte is daarvan de (enige) benificial owner. Op 4 augustus 2008 heeft hij voor Nobrand Ltd. een bankrekening bij de UBS-bank geopend. Het daartoe door hem ingevulde en ondertekende formulier houdt onder andere het volgende in: ,,Business sector and activitites: Investments and Real Estate Trading”. Schotte is met betrekking tot deze bankrekening de enige die tekeningsbevoegd is en die tekeningsbevoegdheid is niet beperkt.
Op de rekeningoverzichten die in het ontnemingsdossier zijn gevoegd, is te zien dat sinds de opening van deze bankrekening - buiten de hiervoor genoemde storting van het aan Corallo gelieerd bedrijf - vrijwel uitsluitend geld is binnengekomen van medeveroordeelde Cicely van der Dijs, partner van Schotte, (namelijk in de periode van 3 juli 2009 tot en met 14 juni 2010 in totaal 50.687,96 dollar) en van trustmaatschappij First Columbus Trust op Curaçao (over de periode tot 16 september 2009 in totaal 289.233,33 dollar).
Op de overzichten is verder te zien dat met een creditcard behoorlijke uitgaven zijn gedaan (in totaal 181.255,73 dollar in de periode van 21 april 2009 tot en met 21 juli 2011) en dat kennelijk eens paar jaar een vast bedrag van 450 dollar wordt betaald aan een trustmaatschappij op de Marshalleilanden. De creditcardbetalingen omvatten ook privé-uitgaven en uitgaven in het kader van de campagne voor de verkiezingen op Curaçao van 2010. Schotte heeft de UBS-bank bij faxbericht van 5 oktober 2011 verzocht om de bankrekening van Nobrand Ltd. te sluiten.
F12 Schotte aankoop Playa Abou 2 cmykKort voorafgaand aan het sluiten van de bankrekening worden nog enkele overboekingen gedaan ten gunste van Och Ltd., waaronder voor 317.669,98 dollar en 380.000 dollar. Het offshorebedrijf Och Ltd. heeft op zijn beurt de geldbedragen weer overgemaakt naar andere bankrekeningen. Het geldbedrag van 317.669,98 werd eerst overgemaakt naar Standard Bank in Isle of Man en vervolgens - na conform afspraak te zijn teruggeboekt - naar Snoras Bankas in Litouwen. De bedragen van 380.000 en 19.986,66 werden overgemaakt naar de FBME Bank in Cyprus.
De veroordeelde Schotte heeft hierover ter terechtzitting onder meer het volgende verklaard: ,,De rekening van Nobrand Ltd. werd gesloten. Het bedrijf heeft toen zijn gelden verder geïnvesteerd. U vraagt mij wie Och Ltd. is. Dat is een ander bedrijf waarin we hebben geïnvesteerd. U vraagt mij opnieuw wie ‘we’ is. U houdt mij voor dat ik dat bedrijf ben. U vraagt mij voor wie ik heb geïnvesteerd. Namens Nobrand is er geïnvesteerd. U houdt mij voor dat het dus namens mijzelf is gebeurd. Correct.”
Terug naar de ‘Acquisition Playa Blou Prop Curaçao’ bij Knip. Uit onderzoek is gebleken dat verschillende personen en rechtspersonen sinds 4 mei 2007 actief zijn met de verkrijging van het erfpachtrecht in het gebied tussen de Grote en de Kleine Knip op Curaçao. In chronologische volgorde heeft het volgende plaatsgevonden:

- 4 mei 2007: Optieverlening ten behoeve van de erfpachtverkrijging door de heer Franca (elders wordt gesproken over Freitas Franca) en de heer Werleman.
- 2 juli 2007: Afloop eerste optietermijn.
- 14 augustus 2007: Verzoek optieverlening door SPF Playa Abou en SPF Playa Blou.
- 15 augustus 2007: Oprichting SPF Playa Abou en SPF Playa Blou door de heer Franca en de heer Werleman.
- 15 augustus 2007: Verkrijging van 1/10e deel van de oprichtersbevoegdheid van SPF Playa Blou door SPF Nobrand (deze Stichting Particulier Fonds heeft eenzelfde naam als Nobrand Ltd. van Schotte).
- 16 januari 2008: Optieverlening ten aanzien van de erfpachtverkrijging door SPF Playa Abou en SPF Playa Blou.
- 27 februari 2008: Verkrijging 2/3e deel van de oprichtersbevoegdheid van SPF Playa Abou door First Columbus Trust (Curaçao).
- 28 februari 2008: Verkrijging 9/10e deel van de oprichtersbevoegdheid van SPF Playa Blou door SPF Nobrand.
- 5 maart 2008: Overdracht van de oprichtersbevoegdheden van SPF Playa Blou door SPF Nobrand van SPF Playa Blou door SPF Nobrand aan Nesser Holding Inc. (een aan uiteindelijk gerechtigde Corallo gelieerd bedrijf) voor de somma van 1.000.000 gulden.
- 10 maart 2008: Overdracht van de oprichtersbevoegdheden van SPF Playa Abou door SPF Nobrand aan Corplease AVV (een Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap gelieerd aan uiteindelijk gerechtigde Corallo) voor de somma van 4.000.000 gulden.
- 12 maart 2008: Betaling van de optiegelden aan het Eilandgebied Curaçao.
- 29 maart 2008: Vragen vanuit de Orco Bank op Curaçao ten aanzien van de betaling van de vergoeding voor de oprichtersbevoegdheden door UK Atlantis PLC.
- 18 september 2008: Positief advies van de Curaçao Tourist Board (CTB) om de terreinen te Knip aan SPF Playa Abou en SPF Playa Blou uit te geven.
- 21 oktober 2009: Positief advies van de Dienst Economische Zaken (DEZ) om de terreinen te Knip in erfpacht aan de SPF Playa Abou en SPF Playa Blou uit te geven.
- 14 juli 2010: De terreinen te Knip (6 hectare en 2,3 hectare) worden in erfpacht aan de SPF Playa Abou en SPF Playa Blou uitgegeven.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).