Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De vakbond SEU die het stafpersoneel van Aqualectra vertegenwoordigt, heeft een kort geding aangespannen tegen het instituut van de mediator (bemiddelaar) met als doel het referendum dat onder al het personeel van het nutsbedrijf gepland staat op 7 september, te stoppen.

refaquaHet dispuut, dat al enkele jaren speelt, heeft te maken met de fusie van de verschillende bedrijven waaruit Aqualectra bestond. Deze fusie was een langdurig proces dat uiteindelijk in januari van dit jaar is geëffectueerd. Binnen het nutsbedrijf hebben altijd drie vakbonden bestaan, SEU voor het stafpersoneel en de vakbonden STKo en STK voor het distributiepersoneel.
Errold Bishop van SEU legt uit: ,,In 2015 is er een referendum geweest dat STKo won, omdat de groep die deze vakbond vertegenwoordigd, uiteraard groter is dan het stafpersoneel. Er is toen onderhandeld over een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die ook ging gelden voor het stafpersoneel. Daar is door het stafpersoneel tegen geageerd. Het stafpersoneel (na de fusie bestaande uit ruim 200 personen) heeft SEU het mandaat gegeven om een referendum te houden onder deze groep personen. De mediator heeft verzocht hiermee te wachten tot na de fusie. Na de fusie is de mediator weer benaderd en heeft SEU kunnen bewijzen dat de bond ruim 80 procent van het stafpersoneel achter zich heeft staan. Maar de mediator heeft aangegeven dat dit niet geldig is omdat na de fusie geen sprake meer zou zijn van een onderscheid in personeel en Aqualectra als een geheel gezien moet worden. Dat is uiteraard niet eerlijk, omdat STKo per definitie een grotere groep vertegenwoordigd en wij dan nooit een rechtvaardige kans zouden krijgen op deelname in het bedrijf. Het lijkt er bovendien op dat de mediator en ook STKo niet onafhankelijk functioneren want ze hangen de mening van de directie van het bedrijf aan.”
Op de vraag waarom SEU dan niet ook een referendum houdt onder al het personeel van Aqualectra antwoordt Bishop dat SEU alleen kan handelen op basis van het mandaat van haar leden, en dat zijn nu eenmaal alleen de stafleden. Hij legt ook uit dat de andere partijen (STKo, directie en mediator) stellen dat er geen onderscheid meer is in personeel van het nutsbedrijf, maar zo voert Bishop aan: ,,In elk bedrijf is sprake van directie, stafpersoneel dat een leidinggevende functie heeft zoals managers, het middenkader van het bedrijf en het uitvoerend of operationeel personeel. Dat is universeel. Het is tegen de regels van de International Labour Organization (ILO), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en tegen de wet om een vakbond dat een groot deel van een bepaalde werknemersgroep vertegenwoordigd niet te erkennen.”
Naast het kort geding dat op 29 augustus plaatsvindt en waarin wordt gevraagd het referendum van STKo op 7 september te stoppen, speelt er ook een zaak in hoger beroep waarin uitspraak gedaan zal worden over de vraag of SEU een referendum kan houden onder het stafpersoneel.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).