Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het uitblijven van een permanente oplossing voor het vraagstuk van de steegjes in Pietermaai leidt ‘tot grote onzekerheid bij investeerders en heeft tot gevolg dat verdere (uitbreiding van) investeringsplannen on hold worden gezet’.

Uitblijven steegjesbeleid2Dat stelt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in een brief aan minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Zita Jesus-Leito (PAR). Deze brief werd in maart van dit jaar al gestuurd. ,,Helaas heeft de minister niet gereageerd op onze goedbedoelde raadgeving. En nu blijkt dat het uitblijven van een solide en transparant beleid en afspraken ernstige rustverstorende acties kunnen uitlokken”, aldus de VBC. Daarbij verwijzend naar wat er op het luxe resort Baoase is voorgevallen, waarbij demonstranten zich toegang tot het hotel hebben verschaft en de toeristen aan het schrikken hebben gebracht.
De vereniging wijst erop dat door deze discussie, zoals begin dit jaar over de Vliersteeg en de oproep om tegen sluiting hiervan te demonstreren, de gewenste duurzame sociaaleconomische groei wordt gestagneerd. VBC: ,,In de afgelopen jaren is naar schatting voor meer dan 40 miljoen gulden geïnvesteerd om deze buurt tot een aantrekkelijke toeristische omgeving te transformeren. Er zijn ongeveer 300 kamers en een twintigtal restaurants en bars in de markt geplaatst en meer dan 250 banen gecreëerd. Moet dit dynamische proces tot stilstand worden gebracht vanwege het uitblijven van een permanente oplossing van voornoemd vraagstuk?” Niet dat de VBC vóór sluiting van de steegjes is, maar de vereniging vindt dat er een evenwicht gevonden moet worden tussen enerzijds veiligheid van Pietermaai Smal en anderzijds vrije toegang naar de zee. En er zou door voorgaande VVRP-ministers al een goede oplossing zijn ingevoerd, namelijk ‘een gedoogbeleid waarbij gebruikt gemaakt wordt van hekwerken die open zijn gedurende de dag en sluiten gedurende de nacht’.
De VBC stelt dan ook voor om dit gedoogbeleid vast te leggen in een convenant tussen de overheid en de ondernemers en ontwikkelaars. ,,Op deze wijze wordt op concrete wijze invulling gegeven aan een publiek-private aanpak en zekerheid geboden. Voor de verdere ontwikkeling en het aantrekkelijker maken van ons toeristisch product is het van groot belang dat investeringen worden bevorderd. Investeerders zullen hiertoe bereid zijn indien sprake is van consistent overheidsbeleid en zekerheid”, zo besluit de VBC de brief aan Jesus-Leito.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.