Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad – Dylan Jongkind, leerling van de Albert Schweitzer havo/vwo-school, heeft deze week zijn handtekening gezet onder een topsportcontract. Dat maakt de Vereniging Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) bekend.

SPORT VPCO topsportcontractJongkind golft op hoog niveau en moet regelmatig naar het buitenland voor trainingen en wedstrijden.
Sinds de start van het nieuwe schooljaar kunnen leerlingen die hun sport op hoog niveau uitoefenen zich op de Albert Schweitzer havo/vwo laten registreren als zij uitkomen voor een nationale selectie of door de bond uitgenodigd worden voor internationale wedstrijden of -trainingen.
Een geregistreerde topsporter maakt met de school afspraken op welke manier trainingen en wedstrijden binnen het schoolprogramma passen. Deze afspraken worden opgenomen in een topsportcontract en zijn bindend voor alle betrokkenen bij de opleiding en sport van de topsporter. De afspraken komen tot stand in overleg met de sporter, de school, de ouders en de trainer. Het contract wordt door alle partijen ondertekend. ,,Fijn dat op deze school afspraken nu formeel vastgelegd worden. Zo is een topsporter niet meer afhankelijk van de medewerking van individuele docenten”, aldus Jane Weststrate, trainster van Jongkind.
De VPCO stelt blij te zijn dat zij de jeugdige talentvolle sporters nu de mogelijkheid kan geven om school en sport beter te combineren zodat zij op beide fronten succesvol kunnen zijn en is voornemens het topsportcontract binnen afzienbare tijd ook op haar andere scholen te introduceren.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.