Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Hoewel de regering in de Memorie van Toelichting (MvT) heeft uitgelegd dat in de toekomstige ministeriële regelingen (MR’s) de componenten van de bustarieven worden toegelicht, wil Statenlid Curtley Obispo (PAR) toch nu al weten waarop de bustarieven straks gebaseerd worden.

tarief

Dat is tijdens een Centrale Commissievergadering door hem aan de orde gesteld. Hij was overigens de enige spreker. De ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening personenvervoer heeft tot doel straks de tarieven voor kleine en middelgrote bussen sneller aan te passen via een MR. Voor een MR is geen goedkeuring van de Staten nodig. In de MvT wordt alleen gesproken over de veranderende prijzen op de internationale brandstofmarkt die het noodzakelijk maken hier sneller op in te kunnen spelen. Het is voordelig voor de consument en ook voor de dienstverlener, zo wordt aangevoerd. Het Statenlid wil verder weten of de aanpassing per maand of per kwartaal is. Obispu valt het overigens op dat de ‘oude’ Eilandsverordening niet alleen over kleine, middelgrote en grote bussen spreekt, maar ook over de tarieven van toerwagens en taxi’s. ,,Waarom zijn taxi’s en toerwagens niet meegenomen in de ontwerp-landsverordening personenvervoer?”, zo wil Obispo weten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).