Van een onzer verslaggevers

Willemstad - ConocoPhillips moet woord houden en de beslaglegging opheffen nu het bedrijf gisteren verklaarde dat het oog heeft voor de lokale bevolking die midden in een dispuut tussen twee strijdende partijen is beland.

ConocoPhillips beslagZo heeft raadsman Rogier van den Heuvel gisteren tijdens het kort geding tegen PdVSA en ConocoPhillips namens het Land Curaçao verklaard. Het Land heeft zich gevoegd bij de eisende partijen, te weten Refineria di Kòrsou, CRU, Aqualectra en Curoil. Volgens Van den Heuvel heeft ConocoPhillips eveneens te kennen gegeven dat het ervoor wil waken met zijn optreden een impact op de lokale economie te hebben.

De raadsman schetste de enorme economische schade die het land oploopt als gevolg van de beslaglegging. In zijn woorden werkt de beslaglegging ontwrichtend op de lokale economie: de Isla levert nu niet uit de beschikbare reserves, hetgeen leidt tot stagnering in de voorziening van brandstof voor auto’s maar ook voor vliegtuigen. Ook plaatste Van den Heuvel de zaken in perspectief door de omzet van ConocoPhillips af te zetten tegen de inkomsten van Curaçao. ,,De beslaglegger heeft een jaarlijkse omzet van 30 miljard dollar, oftewel 10 keer het bruto nationaal product van Curaçao”, aldus de advocaat.

Als Isla uit de reserves moet putten om brandstof te leveren, raken de reserves uitgeput. PdVSA wordt immers verhinderd om aan de Isla te leveren, zo betoogde Van den Heuvel. ,,Het stilleggen van de raffinaderij kost arbeidsplaatsen en belastingopbrengsten. Dankzij de Isla kan het eiland relatief goedkoop brandstof en andere olieproducten produceren en de meer kwetsbare delen van de economie compenseren. Wanneer de overheids-nv’s brandstof en olieproducten moeten invoeren, zal dat tot kostenstijging leiden voor de afnemers. De economie en de bevolking kunnen dat niet hebben.” Van den Heuvel merkte ook op dat het ‘overigens onaanvaardbaar is dat Curaçao de nadelige gevolgen moet ondervinden van een commercieel geschil tussen twee volwassen partijen’.

Een andere belangrijk argument is volgens het Land de belangenafweging die in het voordeel van Curaçao uitvalt. ,,Het belang van Curaçao is vele malen groter dan dat van ConocoPhillips”, aldus de raadsman, die erop wijst dat de waarde van de beslagen vermogensbestanddelen van PdVSA Petroleo meer dan 1 miljard dollar bedraagt, terwijl de claim van ConocoPhillips op dit Venezolaanse bedrijf 500 miljoen dollar bedraagt. ,,Het land zal enorm veel schade ondervinden wanneer de beslagen niet worden opgeheven. ConocoPhillips daarentegen niet.”

Naar het oordeel van Van den Heuvel moet het Amerikaanse bedrijf haar pijlen richten op de doelen waarbij anderen minder belast worden, zoals de aandelen van holdingmaatschappij PdVSA in de subholding. Naar verluidt is dit ook gebeurd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).