Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Werner Wiels is nooit benaderd om medewerking te verlenen aan het onderzoek van Soab naar de uitgaven van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT).

wiels Dat laat het voormalig hoofd van dat team in een officiële persverklaring weten. ,,Ik ben noch verbaal, noch schriftelijk door Soab gevraagd om medewerking te verlenen voor het toen lopende onderzoek”, aldus Wiels. ,,Nadat ik in november 2017 in de pers kennis had genomen van berichtgevingen dat ik medewerking zou hebben geweigerd, heb ik via mijn raadsman op 14 november 2017 een brief gestuurd naar Soab waarin ik heb gevraagd aan te tonen op welke dag en op welke wijze mij om medewerking is gevraagd. Soab heeft middels haar advocaat vervolgens laten weten dat MDPT mij heeft gevraagd mee te werken aan het onderzoek en dat ik zou hebben geweigerd. Wel, ik ben op geen enkel moment door het MDPT benaderd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek van Soab.” Via zijn advocaat heeft Wiels - zo stelt hij in de persverklaring - de conceptrapporten van Soab opgevraagd en uiteindelijk ook gekregen. ,,Vervolgens heb ik op 4 december 2017 mijn 14 pagina’s tellende verweer én een usb-stick met daarop meer dan duizend pagina’s aan informatie om mijn reactie te onderbouwen ingezonden”, aldus het voormalig hoofd van het MDPT. ,,Groot was dan ook mijn verrassing toen op 5 december 2017 het eindrapport van Soab verscheen en daarin mijn verweer niet was opgenomen. Mijn conclusie is dat het Soab-rapport - met daarin de tendentieuze informatie waarmee de huidige regering wordt geholpen om een verkeerd besluit over de toekomst van de Isla-raffinaderij goed te praten - dus al klaar moet zijn geweest.”,,Het lekken van selectieve informatie in bepaalde media om mij zwart te maken is bedoeld om de macabere plannen voor de toekomst van de raffinaderij goed te praten”, zo meent Wiels. ,,Het voormalige MDPT en ik worden steeds aangevallen, wetende dat wij ons wegens de geheimhoudingsplicht niet kunnen verdedigen. Dit is een laffe houding van hun kant.” Ook nu wordt het MDPT niet toegestaan zich in de Staten uit te spreken en belastend materiaal te presenteren dat zal aantonen dat de regering de gemeenschap en de werknemers van de Isla-raffinaderij manipuleert, aldus Wiels. Hoewel Statenvoorzitter William Millerson (PAR) op verzoek van de oppositie een vergadering over de uitgaven van het voormalige MDPT heeft opgeroepen en hiervoor zelf een uitnodiging heeft gestuurd naar Wiels, heeft de voorzitter van het parlement Wiels later gewezen op zijn geheimhoudingsplicht om vervolgens de betreffende vergadering tot nader orde aan te houden in afwachting van advies van de Raad van Advies. ,,Bepaalde media die het lef hebben gehad vraagtekens te plaatsen bij het handelen door de regering worden nu afgestraft door adverteerders. Het is triest te zien hoeveel kwaad er schuilt in de mensen die dagelijks spreken van transparantie en integriteit.” Voormalige MDPT-leden Wiels - die op 16 juni 2017 zijn ontslag heeft ingediend - en Maria Liberia-Peters, maar ook Deloitte Dutch Caribbean, de externe auditor van Refineria di Kòrsou (RdK) werden uitgenodigd voor een Statenvergadering die vandaag zou moeten plaatsvinden. De Staten willen duidelijkheid krijgen over de uitgaven van het voormalige MDPT. Na het vertrek van Wiels werd middels een rapport van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) duidelijk dat het MDPT onder zijn bewind met geld smeet; in totaal is van 2014 tot medio 2017, in drieënhalf jaar tijd, een bedrag van 16,8 miljoen besteed, terwijl oorspronkelijk door het MDPT voor de periode van 2014 tot en met heel 2017 een bedrag van 10 miljoen was begroot. Het MDPT legde bovendien nauwelijks financiële verantwoording af. Soab constateert dat het MDPT slechts één concept-tussentijdse rapportage heeft verstrekt aan de RvC (periode maart 2014 tot en met juni 2015).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).