Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Vier ministers hebben gisteren het Nationaal Plan tegen Geweld getekend.

vuist ,,Een historisch moment”, aldus voorvechtster van vrouwenrechten Jeanne Henriquez, namens de ngo’s die zich inzetten voor verbetering van de sociale ontwikkeling op Curaçao.Het Nationaal Plan tegen Geweld is tot stand gekomen op initiatief van minister Hensley Koeiman (MAN) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. De andere ondertekenaars zijn minister van Justitie Girigorie (PAR), minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport,  Alcalá-Wallé (PAR) en minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Suzy Camelia-Römer (PIN).De ministers erkennen dat het beleid erop gericht dient te zijn ‘dat er een cultuur gaat ontstaan waarin men elkaar genoeg vertrouwt om samen te willen werken in tegenstelling tot de bestaande cultuur van niet samen willen werken. Hierdoor zal interministerieel, intersectoraal en integrale samenwerking, inclusief tussen organisaties onderling een feit worden’. Er komen een interministeriële werkgroep en een centrale commissie belast met toezicht op de uitvoering van het Nationale Plan tegen Geweld.Dit plan beoogt bestrijding van geweld in de huiselijke en relationele sfeer, in het bijzonder bescherming van kinderen tegen fysiek geweld en seksueel misbruik. Volgens een onderzoek uit 2012 heeft 39 procent van de mannen en 51 procent van de vrouwen op Curaçao ooit in hun leven te maken heeft gehad met relationeel geweld. Bij kinderen gaat het voornamelijk om geweld door de eigen ouders, bij vrouwen voornamelijk door de (ex-)partners, bij mannen vooral door vrienden.In vergelijking met andere landen zou het huiselijk en relationeel geweld op Curaçao niet vaker dan gemiddeld voorkomen. Een verschil is wel dat relatief veel slachtoffers uit het onderzoek aangeven met objecten te zijn mishandeld, zo staat in het Nationaal Plan tegen Geweld. Uit de cijfers blijkt, dat sinds 2001 ten minste 21 volwassen door huishoudelijk en relationeel geweld om het leven zijn gekomen. Het merendeel van de slachtoffers is vrouw. Minister van Justitie Girigorie: ,,Helaas moeten we constateren dat de maatregelen die Justitie heeft genomen, waaronder de ‘Aanwijzing relationeel geweld 2010’ van het Openbaar Ministerie niet afdoende zijn gebleken. Het Nationaal Plan biedt kansen voor samenwerking met andere ministeries, en ik denk dat we ons daar nu eerst op moeten focussen, een gezamenlijke, brede aanpak waarbij diverse aspecten van dit plan verder uitgewerkt worden.” Volgens Gezondheidsminister Suzy Camelia-Römer is het niet realistisch te verwachten dat justitie het geweld op Curaçao oplost. ,,Justitie zou het sluitstuk moeten zijn. Geweld kent vele oorzaken, en het probleem moet bij de wortel aangepakt worden om het te kunnen uitroeien.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).