Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Colleges financieel toezicht (Cft) hebben vorige week, voor het eerst in deze samenstelling, een bezoek gebracht aan Nederland.

cft Centraal stond de ‘veelal zorgelijke’ situatie van de overheidsfinanciën van de drie landen van het Koninkrijk in 2017. Dat stelt het Cft in een verslag. De leden hadden een vol programma. Zo spraken zij met staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops, minister van Financiën Wopke Hoekstra, leden van de Eerste en Tweede Kamer en hadden ze een ontmoeting met de Gevolmachtigde ministers van de eilanden. Ook brachten de Cft-leden een bezoek aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.Het doel van de reis was om stil te staan bij de achtergronden van de overheidsfinanciën en de wijze waarop met de tekorten dient te worden omgegaan. Daarbij vroegen de overheidsfinanciën van Aruba bijzondere aandacht, aldus het Cft. De staatsschuld van het land loopt op tot 90 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In tegenstelling tot 2015 en 2016 zal het Aruba niet lukken om in 2017 en 2018 aan de norm te voldoen zoals vastgelegd in de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft), stelt het college.De in november aangetreden regering in Aruba heeft een plan opgesteld om te komen tot duurzame overheidsfinanciën met op termijn een schuldquote van 50 procent van het bbp. Daarvoor zullen dit jaar al maatregelen genomen worden. Het CAft heeft begin deze maand geadviseerd om de begroting voor 2018 zo vorm te geven dat het tekort van dit jaar in ieder geval lager zal zijn dan dat van vorig jaar. Ook is er stilgestaan bij de noodzaak om op korte termijn een nieuw ambitieus normenkader vast te stellen en in de regelgeving te verwerken.De cijfers van Curaçao zien er ook niet veelbelovend uit. Voor het eerst sinds jaren heeft het land in 2017 geen sluitende begroting en de staatsschuld loopt op. Daarom heeft Curaçao maatregelen genomen die via een begrotingswijziging worden geëffectueerd. Deze wijziging wordt momenteel beoordeeld door het Cft. Het College focust zich daarbij vooral op de structurele doorwerking van maatregelen. Eerder al werd een risicoanalyse voor de begroting van 2018 geadviseerd, zodat de Curaçaose regering de risico’s al in een vroeg stadium kan managen.Tijdens het bezoek ging ook de nodige aandacht uit naar de uitzonderlijke situatie in Sint Maarten. In 2017 was het land volgens Cft ‘redelijk goed op weg om de begroting in lijn te brengen met de financiële normen en te voldoen aan de wettelijke termijnen’. Voor het eerst in jaren liet 2016 een overschot zien. Maar de impact van de orkanen vorig jaar had een aanzienlijk tekort op de begroting tot gevolg.Opnieuw heeft het Cft vorige week benadrukt dat het noodzakelijk is dat de regering tijdig de verplichte begrotings- en verantwoordingsdocumenten opstelt en de economie van Sint Maarten weer op gang brengt. Daarbij speelt volgens Cft ‘uiteraard’ het wederopbouwfonds een belangrijke rol in het herstarten van de economie. Dat zal een positief effect hebben op het tekort en ook hierover zal dus snel duidelijkheid moeten komen.Ook de financiële situatie op de BES-eilanden kwam aan de orde. Positief vindt Cft daarbij de aandacht voor de financiën in het regeerakkoord. Dat kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze eilanden, zo stelden de leden. Al kennen de meeste van de bijzondere gemeenten van Nederland nog wel de nodige uitdagingen, werd daarbij opgemerkt. Saba heeft sinds 2014 een goedgekeurde accountantsverklaring, maar de andere eilanden dienen daar nog de nodige stappen voor te nemen, aldus het verslag.Doel van de reis was behalve het bespreken van de overheidsfinanciën, het kennismaken met de verschillende gesprekspartners in Nederland. Daarbij is gesproken over de rol en functie van de drie Colleges. Ook kwamen de evaluatie van de Rijkswet financieel toezicht aan bod en de gesprekken tussen Nederland en Aruba over een nieuwe wettelijk normenkader. Tevens kwamen de uitdagingen voor de ABC-eilanden rond de ontwikkelingen bij het buurland Venezuela aan de orde. Voorzitter van het Cft Raymond Gradus en de leden Sybilla Dekker (Sint Maarten), Maria van der Sluijs-Plantz (Sint Maarten), Gregory Damoen (Curaçao), Herbert Domacassé (BES) en Robert Croes (Aruba) blikken terug op een geslaagde reis.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).