Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Met ingang van het schooljaar 2018-2019 gaat Feffik haar aanbod van opleidingen volgens de leerweg ‘Werkend Leren’ verder uitbreiden.

feffik

De school gaat hierbij samenwerken met Impacto Contracting bv en werkgevers uit de betreffende sectoren.Werkend Leren wordt al vele jaren genoemd als een leerweg die kan bijdragen om de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. De studenten gaan dan, nadat zij de nodige basiskennis hebben opgedaan op Feffik, vier dagen per week aan het werk in een leerbedrijf en een dag per week terug naar school. De studenten krijgen een arbeidscontract als leerling-medewerker en gaan in ieder geval het minimumloon verdienen. Zij worden begeleid door de vakdocent en de leermeesters van het bedrijf. Tijdens de terugkomdagen op Feffik zal aanvullende theorie worden verzorgd maar ook veel ruimte zijn voor reflectie en vorming, zo wordt uitgelegd in een persbericht. ,,Het succes van deze vorm van beroepsonderwijs is aangetoond in tal van internationale studies en draagt direct bij om jonge mensen te helpen in de transitie van school naar werk”, aldus Impacto Contracting bv. ,,Een belangrijk verschil met de ‘gewone’ stages is dat studenten volgens dit concept voldoende bagage hebben om als leerling echt aan het werk kunnen gaan. Absolute voorwaarde is dat studenten gemotiveerd zijn en zij professioneel begeleid worden.”Binnenkort start Feffik met de werving voor opleidingen die volgens dit concept starten in het nieuwe schooljaar. Het gaat hierbij om de opleidingen voor Monteur Sterkstroom Installaties, sbo niveau 2; Monteur Koudetechniek, sbo niveau 2; en Beveiligingsmedewerker, sbo niveau 2. Het bedrijfsleven wordt betrokken bij het onderwijsprogramma en de terugkomdagen. De studenten komen in dienst bij Impacto, dat de verantwoordelijkheid op zich neemt om voldoende leerplaatsen te werven en de contracten met de leerbedrijven aan te gaan. Deze overeenkomsten zijn voor de duur van de opleiding. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de studenten de opleiding afronden en het sbo-diploma behalen. Zij sluiten de opleiding af met een diploma en werkervaring. De school blijft als onderwijsinstantie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en krijgt bij de werving en voorlichting ondersteuning van Impacto Contracting en de sector. Afgelopen dinsdag is bij Feffik een intentieverklaring voor de samenwerking getekend door Ludwig Alberto, interim-directeur van Feffik en Jeroen Kibbelaar, directeur van Impacto Contracting bv. Paul de Kloet, bestuurslid, heeft namens de beveiligingsvereniging Curaçao Security Association (CSA) de intentieverklaring getekend en heeft aangegeven het ingezette traject te ondersteunen en te stimuleren. Gofrie van Lieshout, projectleider, was ook aanwezig.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).