Trustfund voor wederopbouw Sint Maarten.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Den Haag - De kosten van de inzet van de Wereldbank voor de wederopbouw van Sint Maarten zijn volgens staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties ‘niet op voorhand vast te stellen’. Maar het gaat om een vergoeding van tussen de 5 en 9 procent.

wereldbank
Dat schrijft Knops aan de Tweede Kamer. Hij meldt niet 5 tot 9 procent waarvan, en zijn woordvoerder kon dit vrijdagmiddag niet toelichten, maar aangezien het gaat over het zogeheten Trustfund is het aannemelijk dat het kostenpercentage dit fonds betreft. Het Trustfund kent een omvang van maximaal 470 miljoen euro, aldus de staatssecretaris.
Een vergoeding van 5 tot 9 procent van 470 miljoen komt neer op 23,5 miljoen tot 42,5 miljoen euro, wat dus de inschakeling van de Wereldbank zal gaan kosten. De exacte hoogte is afhankelijk van de verhouding tussen de ‘recipient executed’ en de ‘bank executed’ activiteiten gedurende de looptijd van het Trustfund, meldt Knops.
De Wereldbank heeft een vergoedingenraamwerk (Cost Recovery Framework) vastgesteld waarbij ‘kostendekkend’ als uitgangspunt is gehanteerd. Bij de zogenoemde recipient executed activiteiten is de ontvanger van de middelen uit het Trustfund verantwoordelijk voor de uitvoering. De bank executed activiteiten voert de Wereldbank uit.
Nederland zal het grootste deel van de financiering van de wederopbouw laten lopen via het Trustfund bij de Wereldbank. De governancestructuur voor de inzet van het Trustfund is gebaseerd op de tripartiete relatie Nederland, Sint Maarten en Wereldbank, en ‘biedt de noodzakelijke waarborgen voor Nederland’. Aldus Knops.
,,Nederland heeft als donor het recht bedongen om op elk moment en zonder opgave van reden de stortingen aan het Trustfund op te schorten of te staken of zelfs het Trustfund op te heffen.”
Het Trustfund zal worden gebruikt om de wederopbouw op sociaal, economisch en bestuurlijk terrein te ondersteunen en daarbij de weerbaarheid van Sint Maarten te vergroten en de (bestuurlijke) capaciteit van Sint Maarten te versterken. ,,Het is mijn verwachting dat de financiering uit het Trustfund niet toereikend zal zijn om het gehele NRRP (National Recovery and Resilience Plan) uit te voeren,” schrijft de staatssecretaris. ,,Dit noodzaakt tot het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten.”
Vanwege het grote belang voor Nederland zullen in ieder geval middelen uit het Trustfund beschikbaar moeten zijn voor, ten eerste, bereikbaarheid en toegankelijkheid van Sint Maarten in de context van versterking grenstoezicht en economie; op de tweede plaats duurzame afvalverwerking en afvalwaterzuivering, waarbij de samenwerking met Frankrijk wordt gezocht; en tot slot good governance met aandacht voor bestuur, beleid, financiën en openbare orde en veiligheid.
Om ‘het maatschappelijke middenveld van Sint Maarten’ te betrekken bij de activiteiten van het Trustfund en de wederopbouw van het land zal een klankbordgroep worden opgericht; dit met het oog op het organiseren van draagvlak op operationeel niveau. Zo staat in de brief van Knops aan de Kamer.
Op pagina 4:
Voorwaarden concreet

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).