Van onze correspondent
Den Haag - De Nederlandse regering ziet definitief af van het verankeren van de Nederlandse taal en het Fries in de grondwet.


Omstreden taalwet ingetrokkenMinister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een uit 2010 stammend wetsvoorstel van het kabinet-Balkenende IV ingetrokken, zo heeft zij gisteren de Tweede Kamer laten weten. Van meet af aan was er kritiek op het wetsvoorstel, ook al omdat het wel het Fries een plaats gaf, maar de andere officiële talen (Papiaments en Engels) die in de Nederlandse gemeenten worden gebezigd, negeerde.
De Raad van State heeft het hele idee om de taalkwestie in de grondwet te regelen altijd bekritiseerd, ook bij een nog veel oudere versie die al in 1997 door de Kamer naar de prullenbak werd verwezen. De Raad vond de wetswijziging overbodig.
,,Er is sinds 1 december 2010 geen voortgang geweest bij de behandeling van dit wetsvoorstel. Diverse fracties van de toenmalige Tweede Kamer hebben vragen gesteld over het nut, de noodzaak en de praktische meerwaarde van het voorstel. Ook de regeling van het Fries riep vragen op. Het wetsvoorstel houdt voorts geen rekening met de andere officiële talen die binnen Nederland worden gebruikt, het Engels en Papiaments. Dit kabinet is evenmin overtuigd van de noodzaak. Verdere behandeling acht het kabinet daarom niet opportuun. Daartoe gemachtigd door de Koning trek ik het voorstel van wet hierbij in”, aldus minister Ollongren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).