Van onze correspondent
Den Haag - Regeringscommissaris Mike Franco en zijn staf kosten de Staat der Nederland dit jaar 2,7 miljoen euro. Voor volgend jaar is 1,8 miljoen euro gereserveerd.


Knops Franco Statia Dick DrayerDat heeft staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geantwoord op vragen van Eerste Kamerlid Kees Kok (PVV).
Deze bedragen bevatten de salarissen van de regeringscommissaris, zijn plaatsvervanger en de ambtelijke ondersteuning alsmede de bureaukosten. De kosten worden gedekt uit de begroting van het ministerie van BZK. In de debatten met zowel de Eerste als de Tweede Kamer en ook woensdag in de townhallmeeting op Statia heeft Knops benadrukt dat het Rijk voldoende budget heeft om al heel snel te beginnen met het op orde brengen van basale voorzieningen. ,,Er is een hele agenda aan plannen en maatregelen. Het klinkt vreemd, maar geld is niet het grootste probleem. De beschikbare budgetten op de ministeries van LNV, Infrastructuur, Sociale Zaken en JenV zijn toereikend om op de korte termijn aan de slag te gaan om de mensen op Sint Eustatius daadwerkelijk verder te helpen. Daarbovenop heeft dit kabinet als gevolg van de orkanen Irma en Maria 47 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Sint Eustatius om de schade te verhelpen, bijvoorbeeld in Fort Oranje maar ook op de luchthaven. Er is veel potentieel op het gebied van landbouw, toerisme, natuur en milieu dat onbenut blijft. Wat de armoede betreft: een van de belangrijkste opgaven is ervoor zorgen dat de economie op Sint Eustatius weer op een normale manier gaat draaien. Dit kabinet heeft extra infrastructurele middelen uitgetrokken - 5 miljoen per jaar - voor alle BES-eilanden plus een bedrag dat binnenkort bekend zal worden uit de regio-envelop die 950 miljoen bevat en dat ook gelabeld is voor de BES-eilanden", aldus de bewindsman.
,,Er is dus geld beschikbaar. Het komt er nu op aan - dat is ook de belangrijke taak van de regeringscommissaris - om samen met de maatschappelijke adviesraad in beeld te brengen wat de noden zijn. En het is aan mij om in Den Haag bij de collega-bewindslieden de budgetten los te trekken - die toezegging heb ik al gekregen - om de plannen zo snel mogelijk in uitvoering te brengen. Deze operatie om een beter perspectief te creëren voor de mensen op Sint Eustatius slaagt alleen maar als wij van onze kant, vanuit Nederland, laten zien dat het ons menens is, dat wij het welzijn van de mensen serieus nemen en dat wij het verschil kunnen maken met de huidige situatie."
Garanties geeft Knops niet: ,,Als we dat allemaal doen, gaat het dan slagen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Mijn inzet is dat je dit (het ingrijpen, red.) alleen kunt doen als je daarna de wil toont om na A ook B te zeggen en bereid bent om gecommitteerd te zijn om het echt anders te doen dan de afgelopen jaren. Wil dat zeggen dat alle wensen gehonoreerd worden? Nee. Er is wel sprake van een andere houding dan wij de afgelopen jaren hebben gehad. Dit gaat over relaties, over communiceren, maar ook over gewoon doen wat je belooft."
Een prangende kwestie die nu nog in mist is gehuld: de vaststelling van het bestaansminimum. Het vorige kabinet heeft dat jarenlang voor zich uitgeschoven. Het onderliggende onderzoek verkeert op dit moment in de afrondende fase. De uitkomsten worden in maart of april aan staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken gepresenteerd. Dan zal het kabinet nog een standpunt moeten innemen. Vanuit de Kamers is er op aangedrongen om voor 1 juni duidelijkheid te verschaffen over de hoogte van het bestaansminimum en welke consequenties daaraan worden verbonden voor het bepalen van de hoogte van het wettelijk minimumloon en de uitkeringen, niet alleen op Statia, maar ook op Bonaire en Saba. Dat is dan meteen de lakmoesproef voor de geloofwaardigheid van het kabinet.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).