Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Guangdong Zhenrong Energy (GZE) heeft in een brief aan de regering de mogelijkheid voor een minnelijke schikking voorgelegd. Dat verklaart premier Eugene Rhuggenaath desgevraagd tegenover deze krant.

rhuggenaath,,De regering gaat nu juridisch advies inwinnen. ‘Fairness’ is wat ons betreft het uitgangspunt, de focus is erop gericht om de belangen van Curaçao te dienen en daarvoor op te komen”, aldus de minister-president. Rhuggenaath benadrukte dat er geen sprake is dat het besluit om het Memorandum of Understanding (MoU) te vernietigen wordt teruggedraaid.
Het Antilliaans Dagblad benaderde de premier hierover naar aanleiding van een bericht dat afgelopen zaterdag op persoonlijke titel is verstuurd door journalist Richeron Balentien van Radio Direct. Daarin werd melding gemaakt dat de advocaat van GZE de premier een brief had gestuurd met de strekking dat op grond van commerciële verdragen tussen China en het Koninkrijk het niet mogelijk is om eenzijdig het MoU, Heads of Agreement (HoA), en Addendum nietig te verklaren.
,,Het geval doet zich nu weer voor dat er informatie wordt rondgestuurd nog voordat de officiële brief de regering heeft bereikt. Als men denkt de regering op deze manier onder druk te kunnen zetten, kan ik daar heel kort over zijn. Wij zullen het besluit (de vernietiging van MoU, red.) niet terugdraaien, integendeel”, aldus Rhuggenaath.
GZE heeft op 30 december vorig jaar van de regering te horen gekregen dat de tot dan toe gemaakte afspraken worden vernietigd nadat onderzoek uitwees dat het bedrijf technisch en financieel niet in staat is om de modernisering van de Isla-raffinaderij op zich te nemen. In een officiële reactie verklaarde GZE teleurgesteld te zijn. Het bedrijf schreef ook te overwegen om de zaak aan arbitrage voor te leggen.
Vorige week maandag had GZE een overleg met het MDPT. Het is niet bekend wat daarbij is besproken. Woordvoerder Chau Lu van GZE verklaarde dat het bedrijf in afwachting is van een reactie van het MDPT op de laatste vergadering.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.