Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Werner Wiels, de vorige voorzitter van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT), beschikte als enige over belangrijke informatie in het proces om tot een strategische partner voor de modernisering van de Isla-raffinaderij te komen.

wiels
Dat blijkt uit het laatste definitieve rapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) naar het functioneren van het MDPT, waarin een paar keer de volgende zin opduikt: ,,Uit interviews met de MDPT-consultants hebben wij vernomen dat de vorige voorzitter van het MDPT (Werner Wiels, red.) de enige persoon is die over deze informatie beschikt.”
Zo zou het MDPT 80 internationale bedrijven hebben benaderd om de aandacht van potentiële investeerders te trekken voor het moderniseringstraject van de Isla-raffinaderij. Maar om welke bedrijven het gaat is vooralsnog onduidelijk omdat alleen Wiels dat wist. Aan de hand van de 80 bedrijven is er een longlist van 23 bedrijven opgesteld. Op de lijst staan 7 Chinese bedrijven, waaronder Guangdong Zhenrong Energy (GZE). Soab schrijft daarover: ,,Wij hebben geen documenten ontvangen waaruit de interesse van bovengenoemde bedrijven blijkt.” Ook hier wordt de kanttekening geplaatst dat Wiels de enige is die de informatie heeft.
De regering had bij aanvang van het traject de voorkeur om met PdVSA het moderniseringstraject te realiseren. Toen het niet lukte om daarover met PdVSA formele afspraken te maken, is er op 15 september 2015 een Memorandum of Understanding (MoU) met GZE getekend. ,,Het MDPT heeft dus afgezien van een aanbestedingstraject met de 23 bedrijven uit de longlist met als voornaamste reden dat GZE als enige geen overheidsgarantie heeft gevraagd”, aldus het rapport. Soab constateert tegelijkertijd dat er géén documenten zijn waaruit blijkt dat GZE toen geen overheidsgarantie wilde hebben. Ook zijn er geen documenten ontvangen waaruit blijkt dat de 23 bedrijven uit de longlist ‘wel om een overheidsgarantie hebben gevraagd’.
Het rapport gaat ook uitvoerig in op de Heads of Agreement (HoA) die op 19 november 2016 is getekend. Bij het tekenen daarvan is nog niet een uitgebreid due diligence-onderzoek gedaan naar GZE, zoals dat in het MoU is verwoord. Op dat moment was er zowel bij Curaçao als het MDPT en Refineria di Kòrsou (RdK) voldoende ‘comfort’ (vertrouwen, red.) in GZE om de HoA te tekenen.
De HoA vermeldt ook dat GZE een minimale investering van 3,4 miljard dollar zal doen voor de modernisering van de raffinaderij en de terminal bij Bullenbaai. Afgezien daarvan vermeldt de HoA ook wanneer het zogeheten ‘Feedplan’ en het ‘Workforce Development Plan’ af moeten zijn. De deadline daarvoor was 30 april 2017.
Beide plannen zijn niet ingeleverd, zo constateert Soab. Dit heeft te maken met het feit dat PdVSA niet echt meewerkte om GZE een audit bij de raffinaderij te laten doen. GZE had behoefte aan technische en bedrijfseconomische data van de raffinaderij, terwijl Curaçao en het MDPT inzicht wilden hebben of het Chinese bedrijf technisch en financieel in staat is om de raffinaderij in de toekomst te exploiteren.
Het MDPT heeft daarom op 14 december 2017 aan een extern bureau de opdracht gegeven om de zogeheten limited due diligence naar GZE uit te voeren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).