Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Overheidsaccountantsbureau Soab doet onderzoek naar het Multidisciplinair Projectteam toekomst Isla (MDPT) en komt met aanbevelingen over de (nieuwe) structuur van het deskundigenteam.

wernerwielsUit de voorlopige, eerste versie van de Soab-deelrapportage komt een beeld naar voren van een ex-voorzitter, Werner Wiels, die volstrekt solistisch te werk ging. De andere leden, althans de leden die zijn aangebleven, stelden nauwelijks kritische vragen en legden hem blijkbaar geen strobreed in de weg.
Overigens weigert Wiels - broer van wijlen Pueblo Soberano-leider Helmin Wiels en ook broer van voormalig Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels van het Curaçaohuis in Den Haag - elke medewerking aan het onderzoek van Soab.
Want, zo schrijven de overheidsaccountants, gebleken is dat ‘de vorige voorzitter van het MDPT niet wilde meewerken aan deze nulmeting’. ,,Hierdoor konden wij hem niet interviewen en ook niet betrekken bij het hoor en wederhoorproces.” Soab constateert verder: ,,Uit interviews met MDPT-leden en -consultants hebben wij vernomen dat twee verschillende informatiememoranda door twee gerenommeerde externe bedrijven zijn opgesteld voor het promoten van het moderniseringsproject (van de Isla-raffinaderij, red.), maar beide zijn door de vorige voorzitter van het MDPT afgekeurd.” Eén daarvan betreft het Investment Memorandum van KPMG en naar verluidt zou ook Ernst & Young (EY) zo’n memo hebben opgesteld.
Beide waren onvoldoende voor Wiels, die niet beschikt over enige specifieke financieel-economische expertise en - integendeel - zelfs eerder in opspraak is geraakt in verband met financiële onregelmatigheden als directeur bij Amfo (Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie) en wanbeleid als commissaris bij Aqualectra.
Uit informatie waarover deze krant beschikt werd het Investment Memorandum van KPMG in augustus 2015 afgerond en aan Wiels aangeboden. Hij vond het echter onder de maat en is daarna in zijn eentje twee maanden in China geweest.
,,Uit interviews met MDPT-consultants hebben wij vernomen dat de vorige voorzitter van het MDPT de enige persoon is die over deze informatie beschikt”, aldus Soab, terwijl het team tot dan en ook daarna bestond uit veel meer leden en (aanvankelijk) werd ondersteund door KPMG en advocaat Randolph Van Eps van het kantoor VanEps Kunneman VanDoorne. KPMG was naar eigen zeggen vanaf augustus 2015 niet meer actief lid. Ook juridisch expert Van Eps is al jaren feitelijk disfunctioneel lid.
Soab constateert verder ‘geen documenten te hebben ontvangen’ waaruit de interesse van bepaalde bedrijven blijkt. ,,Uit interviews met MDPT-consultants hebben wij vernomen dat de vorige voorzitter van het MDPT de enige persoon is die over dergelijke documentatie beschikt.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.