Van onze correspondent
Den Haag - Minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur reageert verheugd op de uitkomsten van de metingen van de luchtkwaliteit rond de raffinaderij. Vrijdag bood zij in Den Haag het rapport van de GGD Amsterdam aan medefinancier minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie aan.


meetresultaten,,Ik ben blij met de conclusie dat de luchtkwaliteit niet alleen aan onze eigen lokale wetgeving voldoet, maar ook aan de normen die in de Europese Unie gelden. Op onderdelen wordt niet voldaan aan de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert, maar dat geldt ook voor een aantal Nederlandse steden", aldus de bewindsvrouw, die vandaag terugkeert van haar werkbezoek aan Nederland.
Dat aan de wettelijke normen wordt voldaan, is voor Camelia-Römer geen reden om tevreden achterover te leunen. ,,De renovatie van de raffinaderij of de bouw van een nieuwe duurt zeker nog jaren. Ik vind daarom dat we moeten blijven zoeken naar mogelijkheden om de vervuilende uitstoot verder omlaag te brengen."
De minister heeft de aanbevelingen van de onderzoekers dan ook omarmd. ,,Het streven is om de emissie met vijftig procent terug te dringen. Makkelijk zal dat niet zijn, maar het kan onder meer door het overschakelen op lichtere stookolie. Er gaat nu berekend worden wat de technische en financiële consequenties zijn. We gaan daarover met alle betrokkenen in gesprek."
De metingen zijn in mei 2016 gestart op aandringen van het Nederlandse ministerie van Defensie, dat zich als werkgever zorgen maakte over zijn personeel in Julianadorp. Ze zijn uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De meetresultaten en voorlopige conclusies van de GGD zijn ook beoordeeld door het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) van Defensie.
,,Ik ben een voorstander van transparantie. De meetresultaten zijn dan ook meteen op de website www.luchtmetingencuracao.org gepubliceerd. De GGD Amsterdam zal de metingen de komende jaren voortzetten. Daarover heb ik afspraken gemaakt met de Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho van Duurzaamheid." De eerstvolgende rapportage volgt vermoedelijk nog voor het einde van dit jaar.
Camelia-Römer heeft in Nederland een volgeladen programma afgewerkt. ,,Ik ben bij Chipsoft geweest. Dat bedrijf levert het IT-systeem voor het nieuwe ziekenhuis. Wij hebben een presentatie gekregen wat de mogelijkheden zijn om een koppeling te leggen met huisartsen en huisartsen als een opstap naar het elektronisch patiëntendossier."
De minister ging ook langs bij het expertisecentrum voor de behandeling van diabetes bij kinderen en jongeren Diabeter in Rotterdam. ,,Op Curaçao hebben we veel patiënten met diabetes die vaak tot complicaties leidt en zelfs tot de noodzaak tot amputatie over te gaan. Bij Diabeter zijn concepten ontwikkeld om die complicaties zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen die zeker ook bij ons toepassen."
In hetzelfde kader bezocht Camelia-Römer het Hyperbaar Geneeskundig Centrum in Rijswijk waar onder meer diabetespatiënten in een druktank met een zuurstoftherapie worden behandeld aan chronische wonden. Ook mensen die door bestraling weefselschade hebben opgelopen hebben baat bij zuurstoftherapie.
In Amsterdam Zuidoost liet de minister zich uitgebreid informeren over het programma 'Gezond Gewicht' dat deel uitmaakt van het gemeentelijk preventiebeleid. ,,In het urgentieplan van onze regering is het zorgen van wellness voor onze bevolking een prioriteit. Naast de verbetering van de reguliere gezondheidszorg wil ik me focussen op preventie: het voorkomen van ziekten en het bevorderen van gezond oud worden. In Zuidoost heb ik gezien hoe men op wijkniveau en scholen mensen bewust maakt van het belang van een gezonde levensstijl. Dat gebeurt soms op een speelse manier door bijvoorbeeld op placemats met plaatjes te laten zien hoeveel suikerklontjes er in een glas frisdrank zitten."
Om haar motto 'voorkomen is beter dan genezen' concreet te maken wil Camelia-Römer een preventiebureau in het leven roepen. ,,Geen nieuwe organisatie met een eigen kantoor en management. Dat vind ik te duur. Het is veel praktischer om deze discipline toe te voegen aan het bureau Telecommunicatie en Post door een aantal deskundigen aan te trekken. Dat hoeven er niet veel te zijn want je kunt veel expertise inhuren op de momenten dat je die nodig hebt."
Bovendien ziet de bewindsvrouw veel kansen in samenwerking met organisaties die zij tijdens haar werkbezoek heeft bezocht. ,,Het is de rol van een minister om deuren te openen. De komende maanden zullen er op ambtelijk en uitvoerend niveau veel vervolggesprekken plaatsvinden om te kijken wat er mogelijk is. De bereidheid om kennis en ervaring met ons te delen is groot."
Een van de hoogtepunten was de ondertekening van een intentieverklaring, samen met vertegenwoordigers van het Sehos, met de Asosashon Medico Antiyano, de organisatie van Curaçaose medisch specialisten in opleiding in Nederland. ,,We hebben afgesproken een register op te zetten zodat we weten welke Antillianen in welke specialistische richting in opleiding zijn, maar waarin we ook kunnen aangeven bij welke specialismen in de nabije toekomst vacatures ontstaan. Dan kunnen studenten daar met het kiezen van een specialisme rekening mee houden. Als we dit goed aanpakken kunnen we over tien jaar in onze eigen behoefte aan specialisten voorzien.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).