Tevens ordemaatregel tegen president CBCS
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft de aanbeveling gedaan aan de zogeheten vermogensgerechtigden van de CBCS, de twee landen, tot ontslag van president Emsley Tromp.

tromp2
De RvC en de regeringen Curaçao en Sint Maarten voelden zich naar eigen zeggen verder genoodzaakt om, naast het doorlopen van de ontslagprocedure, ook een ‘ordemaatregel’ op te leggen waarbij de Tromp als president wordt opgedragen om zijn werkzaamheden per direct neer te leggen en hem de toegang tot alle terreinen en gebouwen van de CBCS is ontzegd. Alberto ‘Chos’ Romero is wederom waarnemend-president van de CBCS en het personeel wordt hierover geïnformeerd.
Zo is gisteravond bekendgemaakt door de CBCS.
Het Antilliaans Dagblad verneemt dat de topman van de Centrale Bank formeel nog wel de gelegenheid en ruimte van hoor en wederhoor krijgt, maar minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën heeft in het weekeinde een en ander publiekelijk gemaakt, dus nog voordat Tromp überhaupt de kans heeft gekregen om te reageren.
Gijsbertha verklaarde zaterdag volgens de Amigoe dat Tromp ‘koste wat kost wordt ontslagen’. De minister meldt dat het eerder nog de bedoeling was om het tot een ‘elegant vertrek’ te laten komen, waarbij ‘Tromp zelf zijn ontslag zou indienen’. Daarover zou reeds overeenstemming zijn bereikt.
Maar het feit dat Tromp - die formeel nog in functie is als president maar tot voor kort arbeidsongeschikt was, nadat hij eerder vakantie had opgenomen om het OM-onderzoek in verband met de verdenking van belastingfraude in de privésfeer niet te verstoren - eind vorige week bij de CBCS op Scharloo binnen is geweest, was voor Gijsbertha de spreekwoordelijke druppel.
,,De president had afgelopen week zijn werkzaamheden, na afwezigheid van ruim een jaar, onverwachts hervat en heeft getracht belangrijke beslissingen namens de CBCS te nemen, dan wel genomen beslissingen terug te draaien. Deze ontwikkeling heeft gezorgd voor onrust, verergering van de situatie en meer schade aan de reputatie van CBCS”, aldus de persverklaring van de Centrale Bank.
Volgens ingewijden is Tromp inderdaad bij de Centrale Bank binnen geweest. Hij had een afspraak met Etienne Ys, de nieuwe RvC-voorzitter, om te praten over de wijze van elegant ontslag. Ys wilde echter niet binnen de CBCS met Tromp spreken en uiteindelijk hebben ze elkaar in het Hilton getroffen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).