Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Winkel bv - exploitant van de horecagelegenheden in Scharloo achter bioscoop The Movies, ook wel bekend als District 1850 - is na een periode van surseance van betaling door het gerecht failliet verklaard.

winkelHet verslag van de bewindvoerder geeft een droevig beeld van (onbekende) schulden, misleiding en administratieve chaos.
De vennootschap werd meest recentelijk bestuurd door Marcus Jansen, 51 jaar geleden op Curaçao geboren. Hij zegt veel ervaring te hebben in het opzetten en besturen van ondernemingen. In de Verenigde Staten heeft hij, volgens zijn zeggen, meer dan vijftien jaar lang horecazaken gekocht, levensvatbaar gemaakt en verkocht. ,,Hij zou 28 ondernemingen hebben gehad”, aldus bewindvoerder Barbara Nagelmakers. In verband met het faillissement is zij inmiddels aangesteld als curator.
Jansen heeft begin 2016 de aandelen in De Winkel gekocht voor 25.000 gulden. Hij heeft geen ‘due diligence’ (financieel-administratief boekenonderzoek) gedaan. Verder kocht hij de inboedel voor 125.000 gulden. ,,Dat is vreemd”, schrijft de bewindvoerder, ,,omdat de inboedel die Jansen zou hebben gekocht van de vorige aandeelhouder, volgens zeggen van Jansen, ook op de balans van de vennootschap stond.” De bewindvoerder/curator gaat ervan uit dat de inboedel eigendom is van de vennootschap.
Nadat Jansen de vennootschap had gekocht (van de 40-jarige Gregory Dirk Teunissen), bleek dat De Winkel veel schulden had. De bv had een directeur die ‘heel jong en onervaren was’, Lisa Kruis. In mei 2016 is zij naar Nederland vertrokken. In november heeft zij zich laten uitschrijven als directeur. Sinds die tijd, tot de aanvraag van de surseance, had de vennootschap geen directie. Toen Kruis vertrok, bleek dat er geen boekhouding en administratie was.
Jansen had vanaf mei 2016 de feitelijke leiding over De Winkel. Hij heeft nieuwe promotors aangetrokken voor de exploitatie van De Winkel. ,,Die hebben naar zijn zeggen de onderneming kapot gemaakt”, aldus het bewindvoerdersverslag. Voor de behandeling van het faillissementsverzoek heeft Jansen zich als bestuurder laten inschrijven.
Er bleek geen enkele administratie te zijn. De bewindvoerder heeft er meermalen sterk op aangedrongen dat de administratie alsnog zou worden opgezet. Er zijn meerdere personen bij de bewindvoerder geïntroduceerd die de administratie zouden opzetten. Zij heeft Jansen toestemming gegeven om een computer te kopen en daarop het administratieprogramma Quickbooks te laten installeren.
De Winkel huurt van Stichting Monumentenzorg Curaçao het gebouw dat voorheen eigendom was van de familie Winkel. De bv heeft een vergunning om daar tot in de kleine uurtjes feesten en evenementen te organiseren. Verhuurder Monumentenzorg heeft laten weten dat een dergelijke vergunning niet meer zal worden afgegeven.
Monumentenzorg had voor surseance al een procedure tegen De Winkel ingediend wegens onbetaalde huur. De vordering bedraagt volgens de stichting bijna 120.000 gulden. De bewindvoerder heeft Jansen meerdere keren geadviseerd om met Monumentenzorg om de tafel te gaan zitten, om overeenstemming te bereiken over de omvang van de vordering.
,,Jansen heeft dat niet gedaan. Hij heeft zijn advocaat ook desgevraagd niet van informatie voorzien, zodat ook de advocaat van De Winkel (André Small, red.) niet in de gelegenheid was om met Monumentenzorg tot een schikking te komen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).