Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De wachtlijsten voor zowel woningkavels van Domeinbeheer als sociale huurwoningen van FKP zijn opgeschoond.

wachtlijsten Minister van VVRP Zita Jesus-Leito (PAR) gaf gistermiddag een presentatie van de actuele aantallen woningbehoeftigen op Curaçao.
2.323 Aanvragers van een terrein van de overheid voor de bouw van een woning kunnen in september uit hoofde van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) van Domeinbeheer een brief verwachten dat zij van de wachtlijst zijn gehaald. Ofwel omdat is gebleken dat zij al een terrein hebben of huren, of omdat ze een woning op hun naam hebben. Bij het natrekken van alle namen op de wachtlijst, bleek dat 194 personen reeds zijn overleden.
Vóór het opschonen van de lijst, bedroeg het aantal wachtenden bij Domeinbeheer 5.013 personen, allen ingezetenen van Curaçao en ouder dan achttien jaar. De opgeschoonde lijst telt 2.496 aanvragen. Eenieder die in september een brief van Domeinbeheer ontvangt met de mededeling dat hij of zij niet meer op de lijst voorkomt, kan hiertegen binnen zes weken na het ontvangen van de brief bezwaar aantekenen.
De minister laat advertenties in de kranten plaatsen om de veranderingen bekend te maken. ,,Zonder de namen van aanvragers te noemen”, zegt Jesus-Leito. ,,De privacy van de mensen wordt beschermd.”
De wachtlijst bij Fundashon Kas Popular (FKP) voor toewijzing van een sociale huurwoning is met 1.694 aanvragen gereduceerd, van 8.400 naar 6.716 woningaanvragen. Ook FKP gaat in september de personen die van de lijst zijn gehaald een brief sturen om hen hiervan in kennis te stellen, en deze mensen kunnen eveneens binnen zes weken hiertegen bezwaar aantekenen.
Volkshuisvesting is haar favoriete beleidsterrein, zegt minister Jesus-Leito, die alle woningbehoeftigen zo snel mogelijk aan een terrein wil helpen om een eigen huis te kunnen bouwen. ,,Voor het eind van het jaar, dus in vier maanden tijd, gaan we op z’n minst aan 250 mensen een terrein uitgeven. Ofwel, tien procent van de lijst wachtenden. Dat is mijn streefdoel voor dit jaar.”
Het ministerie van VVRP heeft voor het verkavelen van terreinen echter geen geld beschikbaar. Hoofd van Domeinbeheer Jairo Martis diende in december vorig jaar een begroting van 62 miljoen gulden in voor het maken van 3.000 woningkavels, in drie jaar tijd. Deze begroting is niet geaccordeerd.
Op basis van de door Martis ingediende begroting, bedragen de kosten van de aanleg van een nieuwe bouwkavel ruim 20.000 gulden, en kost het plan van minister Jesus-Leito voor 2017 ruim vijf miljoen gulden. ,,Dat geld is er niet, en dus moeten we creatief zijn”, zegt de minister. ,,Ik heb mijn medewerkers opdracht gegeven op zoek te gaan naar bouwkavels die al jaren braak liggen, en uit te zoeken wat de status is. Als je een terrein van de overheid krijgt, moet je binnen zes maanden beginnen met bouwen, maar in veel gevallen is dit niet gebeurd.” Er zijn woningkavels die al twintig jaar onbebouwd zijn, zegt de minister. ,,Het is doodzonde om duizenden guldens gemeenschapsgeld in een kavel te steken, als er vervolgens niets mee gebeurt. Vroeger gaf de overheid bovendien grote kavels uit, van ten minste 1.500 vierkante meter. Die kunnen we makkelijk splitsen, zodat twee, of drie families een huis kunnen bouwen.” De minister, resoluut: ,,Wie over een kavel beschikt, moet óf gaan bouwen, óf dit terrein teruggeven aan de overheid, zodat andere landgenoten hun toekomstdromen kunnen realiseren.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).