Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Stanley Betrian, die door minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur als ministerieel toezichthouder is aangesteld over het project van Hospital Nobo Otrobanda (HNO), heeft Sona als hoofduitvoerder van dit project de afgelopen periode systematisch genegeerd. 


HNODat stelt Sona in een persbericht in reactie op verklaringen van de minister afgelopen week dat zij sinds haar aantreden als minister Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Sona) herhaaldelijk om de cijfers heeft gevraagd. Camelia-Römer gaf aan dat het bestuur van Sona telkens nul op rekest gaf en dat haar geduld nu op was. Sona stelt nu in een schriftelijke verklaring dat het Betrian is die ‘niet open staat voor de informatie die Sona hem kan leveren’. ,,Terwijl Sona de contractpartner is van de regering, treedt Betrian, buiten Sona om, wel in contact met contractpartners van Sona, wat ernstige implicaties kan hebben voor de projectkosten”, aldus de stichting. Die verder ook stelt: ,,Verzoeken van Sona voor een kennismakingsgesprek met de directie en raad van commissarissen van Sona, werden namens hem afgedaan met de mededeling dat andere aangelegenheden prioriteit hebben. Aan de andere kant voerde de ministeriële toezichthouder wel meermalen gesprekken, zowel op Curaçao als in Nederland, met andere huidige en voormalige contractpartners van Sona.” Sona stelt dat Betrian bijvoorbeeld wel in contact staat met Berenschot, die eind 2016 door Sona van het HNO-project is gehaald toen dat contract was afgelopen. ,,Sona en Berenschot waren zover om in een alomvattend akkoord een punt te zetten achter hun relatie. Ook zou Berenschot het gehele Sona-archief overdragen, dat ze tot nu toe heeft achtergehouden, waaronder alle financiële administratie tot en met december 2016. Deze documenten zijn voor Sona onmisbaar voor de onderbouwing van de aan de overheid verstrekte financiële gegevens en voorts voor de controle door de externe accountant.” 
Door wat Sona noemt ‘de bemoeienis van de ministerieel toezichthouder’ hield Berenschot dit proces aan. ,,Het geplande bezoek eind juli van een Berenschot-delegatie om het beginselakkoord met Sona te tekenen, werd op het laatste moment door Berenschot afgelast. Als reden om dit proces aan te houden, noemde Berenschot de taakstelling van de heer Betrian als ministerieel toezichthouder conform het concept-Landsbesluit en de toelichting die Betrian daar zelf op gaf”, aldus Sona. ,,Daaruit blijkt dat de heer Betrian dit benoemingsbesluit heeft voorgelegd aan Berenschot. Dit is opmerkelijk, want Sona heeft als hoofduitvoerder van HNO het benoemingsbesluit met taakopdracht van de ministerieel toezichthouder nog steeds niet mogen inzien.” Het zijn deze ‘bemoeienissen van Betrian’, zo stelt Sona, die verdere vertraging brengen in het overdragen van de achterstallige (financiële) administratie door Berenschot. Iets waarvoor Sona nu verantwoordelijk wordt gehouden, aldus de stichting, die een rechtsgang in werking heeft gesteld om de ontbrekende documenten van Berenschot te ontvangen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).