Van onze redactie

Willemstad - Minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) en de minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) waren gisteren aanwezig bij een stuurgroepvergadering, die in het kader van de aanpak Top C ‘Tur Wowo Riba Bo’ werd gehouden.

turwowo Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt. Het project heeft als hoofddoel om het aantal ‘high impact’ delicten (diefstal met geweld, zware mishandeling, moord/doodslag) gepleegd door adolescenten sterk terug te dringen. Van deze aanpak moet tevens een preventieve werking uitgaan, waardoor tegengegaan wordt dat jongeren en jongvolwassenen ‘high impact’ delicten gaan plegen. De geselecteerde jongeren en jongvolwassenen krijgen een intensieve en persoonsgerichte benadering, dat uitgaat van drie pijlers: de ‘lik op stuk’-pijler, de ‘zorg en nazorg’-pijler en de ‘brusjes’-pijler (broertjes en zusjes). De stuurgroep kent de volgende samenstelling: de hoofdofficier van justitie, de directeuren van de kernpartners, de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken en de projectleider Top C ‘Tur Wowo Riba Bo’. De minister van Justitie wordt ook steeds uitgenodigd en is aanwezig bij belangrijke beslissingen. Al tijdens de start van de Top C-aanpak, is gestuit op een aantal structurele knelpunten. Voor een aantal van deze knelpunten wordt getracht de verantwoordelijke instantie/ministerie te activeren om er oplossingsgericht en op integrale wijze mee aan de slag te gaan. Bewustwording wordt gecreëerd onder de samenleving, politieke bestuurders en gezagsdragers over de noodzaak om te komen tot concrete oplossingen voor gesignaleerde problemen. Met een drietal knelpunten zijn binnen de justitiële keten concrete oplossingen gevonden in de vorm van drie projectvoorstellen die bij het criminaliteitsfonds zullen worden voorgedragen ter financiering. Deze zijn: begeleid wonen justitiële doelgroep en vorming- en leerwerktrajecten justitiële doelgroep. Daarnaast is reeds een projectvoorstel ingediend voor de werving van vijf fulltime Top C-regisseurs, die alle jongens die momenteel op de Top C-lijst staan onder regie kunnen nemen en daadwerkelijk kunnen sturen aan de hand van een ketengerichte aanpak, waarbij verschillende partners uit verschillende ministeries tezamen toewerken naar vermindering van criminaliteit.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).