Van een onzer verslaggevers
Oranjestad/Willemstad - Insel Air Aruba nv is, na een voorlopige surseance van drie maanden, door het gerecht in Oranjestad failliet verklaard. Dit is gisteren conform verwachtingen gebeurd nadat de bewindvoerder op 24 mei negatief adviseerde over definitieve surseance en de rechter in overweging gaf het faillissement uit te spreken.


insel-air-arubaBewindvoerder Jean Maurice ‘Jeannot’ de Cuba is nu aangesteld als curator. Uit het openbare verslag van de bewindvoerder van 16 mei bleek al: geen van de toestellen van Insel Aruba waren in gebruik ten tijde van de verlening van surseance en de bedrijfsvoering lag stil. Er werd ook geen verzoek ontvangen om bijstand of machtiging voor enige rechtshandeling in verband met het Stabilization Plan.
De bewindvoerder wist dat de directie van de Arubaanse luchtvaartmaatschappij met twee verschillende partijen in gesprek is (geweest) in verband met een eventuele overname van de aandelen van Insel Air Aruba. Maar daarover is hem uiteindelijk niets concreets bekend geworden. Er is ook geen doorstartplan, geen (voorlopige) deal met de Belastingdienst, met banken/financiers en de 86 overgebleven werknemers.
Tegelijkertijd zijn sinds de verlening van de surseance op 7 maart geen kostenbesparende maatregelen genomen, noch is er enig inkomen gegenereerd. Per saldo is de schuldpositie daardoor gestegen; alleen de maandelijkse salarislast bedraagt al ruim 413.000 florin. ,,Onverantwoord om de surseance dan nog langer te handhaven”, aldus bewindvoerder De Cuba tegen het Antilliaans Dagblad.
De faillietverklaring is uitgesproken na verhoor van directeur Stephan van Spaandonk en de advocaat van de crediteuren, Jet Power en Calloway, die destijds het faillissement hadden aangevraagd.
Insel Air International bv op Curaçao, waarvoor ook surseance van betaling is verleend na verzoek tot faillietverklaring door dezelfde schuldeisers, staat buiten het einde van Insel Aruba. Voor de luchtvaartmaatschappij op Curaçao wordt al wel maanden gewerkt - voortvarend, aldus de nieuwe directie - aan zowel het stabilisatieplan als zeer binnenkort aan een nieuw businessplan dat door de Raad van Commissarissen van Insel Curaçao moet worden goedgekeurd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).