Van onze correspondent

Den Haag - De VVD-fractie in de Tweede Kamer is geschrokken van de mededeling van minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie dat tegenover iedere bij aankomst aangehouden illegale Venezolaan er zeven wel in zijn geslaagd Curaçao heimelijk binnen te komen.
vluchtelingenDe bewindsman deed zijn uitspraak in gesprek met deze krant waarin hij maatregelen aankondigde om de Curaçaose kust waterdicht te maken tegen Venezolaanse vluchtelingen die via bootjes aan land proberen te komen. De publicatie is voor de VVD'ers Han ten Broeke en André Bosman aanleiding om de ministers Bert Koenders van Buitenlandse Zaken, Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie en Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schriftelijk om opheldering te vragen.
,,Naar welke cijfers verwijst minister Girigorie als hij stelt dat cijfers bewijzen dat voor iedere persoon die wordt aangehouden zeven anderen het wél is gelukt Curaçao illegaal te betreden? Is de regering het met de VVD-fractie eens dat deze cijfers, indien juist, gerust schokkend genoemd kunnen worden?"
Verwijzend naar het besluit de kustlijn hermetisch af te sluiten herinneren de vragenstellers de bewindslieden fijntjes aan het debat van enkele weken geleden waarin Koenders en Plasterk de Kamerleden probeerden gerust te stellen dat er geen grote stroom vluchtelingen vanuit Venezuela richting de ABC-eilanden te verwachten valt.
Ten Broeke en Bosman willen weten hoe de door het kabinet-Rhuggenaath ingestelde commissie zich verhoudt tot de reeds bestaande gezamenlijke Taskforce Venezuela. Ook vragen zij wat het plan de Curaçaose kust af te sluiten concreet inhoudt en welke rol de kustwacht daarbij speelt.
,,Wordt de Nederlandse regering betrokken bij het in het artikel vermelde onderzoek naar de wijze waarop Venezolanen Curaçao illegaal betreden? Is de regering het met de VVD-fractie eens dat medewerking van de Nederlandse regering hieraan gewenst is, aangezien het de grenzen van het Rijk betreft?”, zo vragen de VVD-Kamerleden tot slot.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).